Lärarkandidat i Turkiet

Jag vill berätta att IBK nu har den andra internationella lärarkandidaten. Den första var en svenska bosatt i Schweiz. Hon etablerade BK i Schweiz och vi har nu fler lärare och lärarkandidater i Schweiz och Österrike.

Den nya lärarkandidaten heter Hamiyet Yuce och kommer från Turkiet. Hon har gått sin BK utbildning i Sverige och en del av er har träffat henne på olika kurser. Hon kommer tillsammans med sin handledare att introducera BK för turkiska fysioterapeuter.  Vi önskar henne välkommen som blivande BK lärare och hoppas att BK blir stort även i Turkiet!

Hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten