Forskning pågår

Konsensus i Basal Kroppskännedom

I januari 2014 samlades 29 BK lärare och lärarkandidater från Europa (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Holland och Spanien) samt en forskare som inte var BK lärare för att tillsammans formulera BKs centrala teorier. Gruppen arbetade mycket intensivt över en veckohelg i Bergen, Norge för att komma fram till konsensus. Konsensus är en typ av beslutsfattande som innebär att deltagarna gemensamt strävar efter att hitta samförstånd. Det samförstånd som vi sökte handlade om vilka teorier, fenomen och begrepp som är centrala i vår BK metod.

Gruppen arbetade både enskilt, i smågrupper samt i plenum och producerade, redigerade och diskuterade sig fram till vad som var det som representerade BKs teoretiska kärna. Mycket material produceras. Detta material är nu under bearbetning enligt vetenskapligt vedertagna sätt för att producera en konsensusteori. En internationell grupp av BK forskare arbetar med materialet för att sätta samman en artikel om BK och BK teorier som ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Synliggöra

Som BK lärare ser jag oerhört positivt på att våra BK teorier utforskas och synliggörs i sammanhang som når utanför vår grupp. Vi tror också att alla BK fysioterapeuter kommer att ha stor nytta och glädje av dessa dokument. På detta sätt kan vi bli starka tydliga och synliga när det gäller BK och de BK teorier som förenar den växande internationella gruppen av BK-terapeuter.

hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten