10-års jubileum

Nu är det tio år sedan fysioterapeutprogrammet i Lund införde BK A som en obligatorisk kurs till samtliga studenter under kursen ”Fysioterapi för mental hälsa och psykiatri”.

Universitet i Lund är den enda av utbildningarna till fysioterapeut som har certifierade BK-lärare som kursledare och kursen motsvarar därför den BK A som ges i IBK:s regi.

Genom åren har intresset bland studenterna ökat och kursen är nu helt integrerad i utbildningen. Studenterna rapporterar aha-upplevelser och nya insikter under kursen. De kan också överföra sina nya erfarenheter till sitt dagliga liv t.ex. träning, och har många tankar och idéer om hur man kan använda Basal Kroppskännedom i all fysioterapi.

Hälsningar Agneta Winberg

Fysioterapistudenter i Lund

Fysioterapistudenter vid Lunds Universitet