Sommarseminarium 2014

Diskussioner och beslut

Lördagen den 9 augusti samlades internationella lärargruppen och lärarkandidater från nio länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Estland, Spanien och Nederländerna. Seminariets språk blir därmed engelska. I år var det många nya lärarkandidater, 9 st. av det 30-tal som hade möjlighet att närvara.  En och en halv dag av sommarseminariet tas till diskussioner, gemensamma frågeställningar och beslut. Nya frågor och idéer delegeras för fortsatt bearbetning med syfte i att förbättra den gemensamma veckan ytterligare.

Kärnteorier i BBAT

De återstående fyra och en halv dag går till praktiskt övande; meditation, BBAT och Tai Chi Chuan. Det dagliga övandet skedde både i helgrupp och i två halvgrupper.  Varje delmoment bidrog med en närvaro och rörelseaktivering som integrerades ytterligare under kvällarnas övande med Tai Chi Chuan. Från tidig morgon till sen kväll skapas kreativa processer, ett flöde och nya pedagogiska infallsvinklar diskuteras med utgångspunkt från egenupplevandet. De olika ländernas olika traditioner vävs samman eller förtydligas med utgångspunkt i det som är de mest grundläggande aspekterna av BBAT och rörelsekvalitet. Ett väldigt intressant seminarium var presentationen av en gemensam forskningsstudie, där både ett originellt tillvägagångssätt och resultat om BBAT´s kärnteorier presenterades. Författarna arbetar nu för att få studien publicerad.

Självläkande krafter

Det var spännande och se hur både var och ens stämningsläge, närvaro och förnöjsamhet ändrades under veckan. Gemensamma sociala aktiviteter, restaurangbesök, kvällsfika, litteraturstund och många gemensamma havsbad gav en god stämning i gruppen.  Inte minst genom att Jordy och Daniel, lärarkandidat från Nederländerna respektive lärarkandidat från Spanien, bjöd in var och en av oss till dans, filmade och satte ihop en fantastisk film som gick under arbetsnamnet, the X-Project. Själv kom jag dit med en veckas gammal kraftig bilkrock bakifrån, med en mjukdelsirritation längs ryggraden, vilken sakta gav vika allteftersom och ersattes med mjukhet, smärtfrihet och återfunnen smidighet. Det säger nått om vilka självläkande krafter BBAT har!

Vid pennan

Lena Hedlund, leg. fysioterapeut, PhD

vyVy från Sundsgården, stående tyngdöverföring och sittande Dropsymassage, augusti 2014

 

 

 

 

tyngdöverföring

Övningsexempel