Internationellt möte med IATBBAT

Årets internationella sommarseminarium är nu i full gång! I år finns lärare- och lärarkandidater från 11 länder representerade; Turkiet, Norge, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Estland, Spanien och Nederländerna. Vi glädjer oss mycket åt att Basal Kroppskännedom/ Basic Body Awareness Therapy får ett allt starkare fäste och större spridning! IATBBAT är namnet på den internationella lärargruppen och vi jobbar vidare med både teoretiska och praktiska utvecklingsfrågor. Mer information kommer längre fram.

Till hemsidan