Tai Chi – ett steg till

IBK har beslutat att annonsera Tai chi kurser, temakurser, i sitt kursprogram.

Basal Kroppskännedom har sina rötter i västerländska och österländska traditioner. Från öst har vi hämtat zenmeditation och Tai chi. Meditation i form av zen har på ett naturligt sätt integrerats i våra kurser. Tai chi har också alltid funnits med man kanske inte på ett lika självklart sätt.

När Jaques Dropsy började ge kurser i Sverige på -70-talet var det just meditation och Tai chi som han undervisade i. Hans förövningar till Tai chi blev sedermera det vi idag kallar för Basal Kroppskännedom.

Tai chi finns i ett antal olika former men alla delar samma principer. Dessa principer finns också tydligt i BK, principer som har ett holistiskt synsätt. Vi ser på människan som en odelbar helhet där kropp, psyke, själ påverkar varandra. Människan är också en social varelse där kontakten med andra människor hjälper till att skapa vår identitet. Vi är också en del av ett större socialt sammanhang.

Tai chi har tre tydliga inriktningar, harmoniska rörelser, ett meditativt förhållningssätt och självförsvar. Rörelser i Tai chi karaktäriseras av balans/stabilitet med en god förmåga att låta kroppen vara upprätt i olika positioner i en dynamisk stabilitet. Alla rörelser görs med god koordination, centrerade, och långsamt, mjukt och kontinuerligt – liksom ett rinnande vatten. Det meditativa förhållningssättet innebär en medveten närvaro i det vi gör samtidigt med en inre ro, en inre avspänning. Självförsvarsaspekten innebär ett medvetet förhållningssätt gentemot andra människor. Detta förhållningssätt skall vara mjukt och följsamt inte gå emot så att konflikt uppstår och inte ge upp den egna identiteten. Detta tränas i Pushhands eller Sensinghands övningar.

Tai chi befrämjar hälsa och ett harmoniskt och balanserat sätt att vara och leva. Det finns god evidens för ökad balans, styrka, rörlighet och psykisk hälsa. Tai chi passar utmärkt för alla åldrar. Eftersom rörelser utförs långsamt och under hög närvaro så är skaderisken mycket liten. Tai chi passar mycket bra för personer med muskel-och ledbesvär, för personer som lider av oro, ångest och lättare depressioner, för personer med rädsla för att falla.

IBK provar nu att som temakurser annonsera ut Tai chi kurser, se vårt kursprogram. Det kan vara olika Tai Chi stilar och med olika teman.

 

Kent, Amanda & Lena.