På gång

Verksamheten är i full gång efter jul- och nyårsledighet och under januari har vi flera aktiviteter inbokade.  Helgen 16-18/ 1 träffas IBK- gruppen i Malmö för årets första arbetsmöte. Under v4 håller Karin Overgaard en BKC kurs i Göteborg. Huvudsakligt fokus under kursen är  skattningsskalan, BAS MQ-E.  Agneta Winberg håller en temakurs, BK med tillämpning vid stress, i Växjö under v4.