En låda full

med en uppdaterad sammanställning av avhandlingar och vetenskapliga arbeten finns att hitta under rubriken forskning. Monica Mattsson och Lena Hedlund, båda disputerade fysioterapeuter, står bakom sammanställningen. Vi hoppas att detta kan vara både till nytta och glädje för er läsare!