Välkommen till IBK!

IBK bedriver kvalificerad kursverksamhet, utbildning i Basal Kroppskännedom, skattning med den nya skalan BAS MQ-E samt speciella temakurser inom området. Vi arbetar också med metodutveckling, rådgivning och handledning.

For information in English about the International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy, click here.

Det finns mycket forskning om Basal Kroppskännedom och det vetenskapliga underlaget för Basal Kroppskännedom som behandlingsmetod blir allt bättre. Läs mer här!

Utbildningen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningen till BK-terapeut riktar sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster. BK kurs A, och vissa temakurser, är öppna för andra som arbetar inom vård och omsorg eller skola. Om du har några frågor om våra kurser, kontakta läraren på den aktuella kursen.

Våra presentationsfilmer

Vill du veta mer om Basal Kroppskännedom eller ge kort information till någon annan intresserad. Se våra presentationsfilmer.

”Kroppen – din utgångspunkt i livet” – Den riktar sig främst till dig som vill prova på Basal Kroppskännedom för egen del.

Länk till videon på svenska – https://vimeo.com/252917228
English subtitles – https://vimeo.com/323799508

”Basal Kroppskännedom – för hälsa och vitalitet. En arbetsmetod för fysioterapeuter” – Den riktar sig främst till dig om är intresserad av att utbilda dig i Basal Kroppskännedom.

Länk till videon på svenska – https://vimeo.com/253245838
English subtitles – https://vimeo.com/323796735

Förbättrad rörelsekvalitet, rörelseförmåga och rörelsefunktion

Basal Kroppskännedom används inom både behandlande och förebyggande fysioterapi. I metoden integreras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med den österländska rörelsetraditionen Tai-chi samt Zen-meditation.
Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begrepp. För mer information, se Vad är BK?.

Adresser och telefonnummer till BK-terapeuter hittar du på Terapeuter.