Covid-19 och våra kurser

IBK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med våra utbildningar; att som deltagare i IBK-kurser inte ha känningar av feber, snuva, eller förkylning, att vara noggrann med handhygien, att det finns tillgång till handsprit, munskydd vid behov. Att övningsrummet tillåter att vi kan hålla rekommenderat avstånd. När det gäller handledning kommer respektive IBK-lärare följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer.

Vid ökad smittspridning i samhället kan kurser behöva flyttas till annan tidpunkt eller helt ställas in. Se kursprogrammet för information och kontakta aktuell lärare för kursen vid frågor.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK

Reflektioner sommaren 2020

Troligtvis har du som fysioterapeut och som privat person påverkats av coronapandemin. Antagligen möter du, eller kommer möta, patienter som också på något vis drabbats av covid-19. Det pågår forskning gällande vilken behandling och rehabilitering som är mest hjälpsam. Nuvarande rekommendationerna är att behandla och rehabilitera restsymtom och det finns forskning gällande rehabilitering för andra former av postinfektiösa tillstånd. Men något som är tydligt är att människor som har eller haft covid-19 behöver hjälp att komma tillbaka till sin vardag.

Fysioterapeuter som arbetar med Basal Kroppskännedom (BK) har erfarenhet av att hjälpa människor med närvaro, balans och andning. Rehabiliteringen har fokus på basala funktioner som att ligga ner, sitta, stå och gå med närvaro i sig själv och med andra, samt att klara av förflyttningar mellan dessa positioner och att kunna ta sig upp och ner från golvet. Det låter kanske enkelt och basalt, men för de som inte längre har dessa funktioner blir det uppenbart hur mycket det betyder.

”Närvaro i stillhet och i rörelse” har varit en mening som ofta använts i BK- sammanhang. En närvaro i vila och i rörelse är en hjälp till ökad balans i det autonoma nervsystemet. Patienter behöver också hjälp i att tyda kroppens signaler som bland annat sker via det interoceptiva systemet och vagus nerven. Till exempel hjälp med att förstå skillnad på om andnöden kommer från nedsatt lungfunktion eller från ett emotionellt påslag som ångest.

 


Vi människor påverkas av sambanden mellan våra existensdimensioner. Kanske har det aldrig varit så tydligt som nu när beskrivningen av covid- rehabilitering visar på att patienter lider av symtom som utgår från alla existensdimensionerna. Fysiska/fysiologiska processer som lungfunktion, muskelstyrka och kondition. Psykologiska/existentiella som oro, ångest och funderingar på meningen med livet när den sociala distanseringen påverkar både kropp och själ. Patienter lider av extrem trötthet, sömnproblem och neurologiska symtom- det behövs team och en helhetssyn för att möta kommande vårdbehov. Vi fysioterapeuter behövs!

Vi i IBK kommer erbjuda kurser och handledning men vi har alla olika förutsättningar så om du är intresserad av handledning och utbildning så vänligen kontakta aktuell lärare.

Hälsningar.
Anna Sannum Karlsson
Ordförande i IBK

Blivande BK terapeut i Etiopien, Afrika

Jag återkommer igen för att berätta den spännande nyheten om Selam!

För något år sedan beskrev jag hur jag, Amanda Lundvik Gyllensten tillsammans med min schweiziska kollega, tillika BK lärare, Inger Wulf arbetat ideellt i Etiopien på en utbildning för blivande barnmorskor, Hamlin College of Midwives. Vi gjorde det med konceptet BBAT and Pelvic Floor Excersises.

Nu har vi varit där 2 år och en tredje gång skulle ha varit i mars i år men fick tyvärr ställas in pga covid-19. Vi reste inom en ideell välgörenhets-organisation som heter ”GreenLamp”. GreenLamp fokuserar på kvinnohälsa i Afrika. I Etiopien arbetar man i samarbete med ett stort kvinnosjukhus i Adis Abeba som heter Hamlin Fistula Hospital. Det finns tre delar i hjälpprogrammet som i stort går ut på att öka kvinnors empowerment, hälsa och minska riskerna med barnafödande:

  1. Solljus-lampor installeras i de ”Hälsovårdscentraler” ute i bushen som saknar el för att barnmorskorna ska kunna se sina patienter när de föder.
  2. Internationellt utbyte av kunskap och utbildning inom förlossningsvården för säkrare födslar.
  3. Utbildning i ”Non-violent communication” och ”BBAT and Pelvic Floor Excersises”, inom den barnmorskeutbildning som Hamlin Fistula Hospital bedriver.

Inger och jag har haft en 2,5 dagars workshop som utvecklats något från år till år. Fokus har varit BK och hur man genom andning med ljudande, hållning (grundning och balanslinje) samt spänningsreglering kan aktivera bäckenbotten genom att arbeta med kroppen som helhet. Vi har samtidigt arbetat med empowerment och också knutit an till non-violent communication och ett patient-centrerat förhållningssätt.

Dessa två år har vi även haft 2 fysioterapeuter från Hamlin Fistula Hospital med på vår workshop. Den ena, Selam Argarwe , sponsrad av GreenLamp, har fått möjlighet att resa till Europa  och ta del i den internationella BK-utbildningen i Almeria, Spanien. Vi är mycket glada och stolta över hur vi, tillsammans med GreenLamps VD  har kunnat visa rektorn för Hamlin College of Midwives och klinikledningen på Hamlin Fistula Hospital  på viktigheten och nyttan av BK som metod, inte bara för de blivande barnmorskorna på colleget utan även för de ofta genom komplicerade förlossningar mycket svårt skadade unga kvinnor, som behöver terapi på sjukhusets fysioterapiavdelning. Dessa kvinnor med multifaktoriella symtom är i stor behov av de övningar och det synsätt som vi förmedlar inom BK.

Det är fantastiskt roligt att ha det stöd och den tilltro till BK som vi har fått av GreenLamp, Hamlin Midwife College och Hamlin Fistula Hospital.

Vi har snart en BK terapeut i Etiopien, oss veterligen den första i Afrika!

Amanda

BAS MQ-E digitaliseras

I Skåne, och troligen framgent även i Göteborgsområdet så planeras nu BAS MQ-E att digitaliseras. I Skåne förväntas detta ske som en del i det nya journalsystemet ”Millenium” som ska införas successivt från nov. 2020. En arbetsgrupp,  med Lena Hedlund som representant för fysioterapeuterna inom psykiatrin, arbetar på att ta fram skattningsskalor vilka används frekvent bland fysioterapeuter inom psykiatrin i Region Skåne, för att förslagsvis inkluderas i det nya journalsystemet.