Handledning, praktiskt övande i Basal Kroppskännedom

Kom ihåg att du även behöver ha 30 timmar handlett praktiskt övande av
BK-lärare eller lärarkandidat för att kunna uppnå Terapeutisk Kompetens.
Utöver övandet vid enskild eller grupphandledning finns det möjlighet att tillgodoräkna dig övningstid genom IBK’s kursutbud:

* Du får tillgodoräkna dig upp till 10 timmars övningstid när du går någon av våra temakurser.
* Det finns möjlighet att gå BK A kursen en gång till och erhålla 10 timmars
övningstid.
* I mån av plats har du möjlighet att delta de första 2,5 dagarna på BK A kursen och även då tillgodoräkna dig 10 timmar.

Agneta Winberg pensionerar sig från IBK!

Vi vill ge dig ett allomfattande tack för ditt mångåriga arbete i IBK. Under alla år har du tagit ett stort ansvar i arbetet med att utveckla och fördjupa utbildningen i Basal Kroppskännedom.
Du har generöst delat med dig av din kunskap i både skrift, ljud och i bild. Med din ödmjuka klokhet har du varit en folkbildare i BK för både fysioterapeuter, kollegor, patienter och allmänheten.

Vi har haft roligt ihop under sommarveckorna på Sundsgården då vi möts och fördjupar oss i det egna övandet.
Att guida upplevelsebaserade övningar på engelska är både en utmaning och en frihet. Ditt bidrag t.ex. när du guidade ett liggande övningspass med orden ”please try to screw your self into the floor” togs emot med ett varmt leende. Vi förstod precis vad du menade…efter en stund.

I dina betraktelser från pensionärshyllan berör du essensen med BK.
BK är ett ständigt övande i att vara och att leva i sin kropp från första början till slutfasen av livet.
Du har rätt. Vi blir aldrig färdiga!

För IBK genom Cajsa Wahlberg

Ny bok om Basal Kroppskännedom

KROPPEN OCH EXISTENSEN
av Amanda Lundvik Gyllensten och Inger Wulf

Boken beskriver en kvinnas väg till ökat välbefinnande och mening.
Zen meditation och BK utgör stora inslag i utvecklingen.
Detta är en utökad fallbeskrivning som presenteras i romanform.
Finns tillgänglig på Bokus och Adlibris.

Tai chi – Kort Yangform

Under denna rubrik – Aktuellt – vill jag återvända till några av de rötter som är grunden för metoden Basal Kroppskännedom (BK).

Jacques Dropsy bjöds in till Rättvik av Hans Hof i början av 1970-talet för att lära ut Zenmeditation och därtill hörande kroppsövningar. Se mera info under Vad är Basal Kroppskännedom och Hur startade det som idag kallas Basal Kroppskännedom?.

De kroppsövningar som Jacques Dropsy lärde ut var Tai Chi, kort Yangform, och ett antal förövningar till denna Tai chi form. Förövningarna var inspirerade av Tai chi men också av dans, teater mm. Dessa förövningar har sedan blivit övningskonceptet och förhållningssättet Basal Kroppskännedom.

Jag träffade Jacques under första hälften av 1980-talet och fastnade genast för hans metod och kanske framför allt hans Tai chi. Den form han lärde ut var den korta Yangformen och den formen har sedan följt lärargruppen i BK under alla år. För mera info om Tai chi se under vår rubrik ”Om Tai chi”.

För mig har Tai chi varit ett mycket bra sätt att fördjupa mitt BK-övande, lika väl som BK varit och är ett bra sätt att öva detaljer ur Tai chi formen.

2005 spelade Agneta Winberg in en video för internt bruk, där jag visar den korta Yangformen, inspirerad av Jacques Dropsy. Videon är aldrig tidigare publicerad, men nu lägger vi ut den så att alla intresserade kan ta del av den och förhoppningsvis kan filmen inspirera flera att vilja lära sig Tai chi och kanske också använda den som stöd för eget övande.

Kent Skoglund i juni 2021

Betraktelser från ”pensionärshyllan” 

När slutar man med något? 

Det är dags för mig att ta avsked som BK-lärare, jag har slutat ge kurser och jag vill tacka er alla för alla fina möten som jag har varit med om i mitt yrkesliv! Jag kommer att finnas kvar på IBK:s hemsida ytterligare en tid och om någon vill kontakta mig – gör gärna det!

Hur kan man sluta med något som är en del av ens liv? Inget varar för evigt och allting har en ände, heter det i ordspråken. Men jag vill hellre tänka att ett slut kan bli början på något nytt.

Att sluta som lärare är en sak, men att sluta med BK är en omöjlighet. Det är inte bara en behandlingsmetod, det är en del av livet, så varje dag övar jag Dropsy´s nycklar: balans och hållning, frihet i andning och rörelse och medveten närvaro. Jag blir aldrig färdig, och jag övar hela tiden att bli mer hela mitt jag.

Det finns fortfarande så mycket att upptäcka i relationen kropp-själ och när man blir äldre förändras kroppen och nya erfarenheter görs. Samtidigt finns det så många medmänniskor som behöver få ett BK-perspektiv på kroppen, livet och sin situation. Jag möter ofta människor som är nyfikna på BK och som vill veta mer. Då sjunger min själ! 

Jag vill så gärna dela med mig av det som jag lärt mig och samlat ihop under åren. Under flera år har jag samlat bilder av mina barnbarns utveckling, dels därför barnen är söta naturligtvis, men också för att ser hur rörelserna utvecklas. Det är så tydligt hos små barn hur de övar och övar – oförtröttligt och med stor glädje – för att övervinna tyngdlagen för att så småningom kunna gå. Och hur alla nya färdigheter behöver övas om och om igen. Och när man blir äldre och funktionerna försvagas, så är det samma sak! Öva på att stå och gå, det är de vardagliga rörelserna vi behöver mest och som vi kan träna hela livet. 

En hjälp kan vara att fördjupa sig kring de tre rörelsekoordinationer som Dropsy beskriver, böjning- sträckning, vridning och motvridning för att veta vad och hur man ska öva. 

Därför har jag skrivit en längre text om rörelsekvalitet och rörelsekoordinationer. I den finns bilder och filmer som illustration. Klicka här och ladda ner pdf-filen! Hoppas att du tycker att det är intressant!

Många hälsningar från Agneta Winberg

P.S. Det kan tänkas att det kommer någon mer betraktelse från ”pensionärshyllan” framöver!