Karin Overgaard: Tack för fina år!

I 30 år har Basal Kroppskännedom, Tai Chi och Zenmeditation varit en stor del av mitt liv. 
Under närmare 14 av dessa 30 år har jag delat min kunskap och erfarenhet inom området genom att arrangera och ge kurser i IBKs regi. I början som lärarkandidat och sedan som examinerad lärare i Basal Kroppskännedom.

Det har varit en mycket lärorik, rolig och meningsfull väg och jag känner en djup tacksamhet över alla möten med kursdeltagare, och över samarbetet med mina lärarkollegor och lärarkandidater i IBK.

Livet har tagit sig en annan riktning för mig och mina arbetsdagar kommer att ägnas åt andra spännande arbetsuppgifter, som tar min energi och uppmärksamhet i anspråk. Jag lämnar mitt medlemskap i IBK, nöjd och stolt över den kvalificerade kursverksamhet som föreningen står för och även fortsättningsvis kommer att förmedla.
Karin Overgaard
Karin Overgaard
Torslanda den 12 oktober 2021

Vår nya lärarkandidat – Maria Eklund

Vår nya lärarkandidat presenterar sig:

Jag heter Maria Eklund och är ny lärarkandidat i IBK. Jag bor på Hammarö och arbetar vid Enheten för Stressrelaterad ohälsa i Karlstad sedan tio år. Där arbetar jag i ett tvärprofessionellt team med stressrehabilitering i grupp och individuellt, min huvudsakliga behandlingsmetod är Basal Kroppskännedom.

Tidigare har jag arbetat med neurologisk rehabilitering och habilitering, råd och stöd vid neuropsykiatriska diagnoser, samt vid en mottagning för ätstörningar. Privat är jag i naturen så ofta jag kan, umgås med vänner och mediterar regelbundet.

Tack för förtroendet att påbörja utbildningen till BK-lärare. Nu ser jag mycket fram emot att få lära mig mer och assistera vid min första BK A-kurs i slutet av september!

Maria Eklund

Tai chi – Kort Yangform

Under denna rubrik – Aktuellt – vill jag återvända till några av de rötter som är grunden för metoden Basal Kroppskännedom (BK).

Jacques Dropsy bjöds in till Rättvik av Hans Hof i början av 1970-talet för att lära ut Zenmeditation och därtill hörande kroppsövningar. Se mera info under Vad är Basal Kroppskännedom och Hur startade det som idag kallas Basal Kroppskännedom?.

De kroppsövningar som Jacques Dropsy lärde ut var Tai Chi, kort Yangform, och ett antal förövningar till denna Tai chi form. Förövningarna var inspirerade av Tai chi men också av dans, teater mm. Dessa förövningar har sedan blivit övningskonceptet och förhållningssättet Basal Kroppskännedom.

Jag träffade Jacques under första hälften av 1980-talet och fastnade genast för hans metod och kanske framför allt hans Tai chi. Den form han lärde ut var den korta Yangformen och den formen har sedan följt lärargruppen i BK under alla år. För mera info om Tai chi se under vår rubrik ”Om Tai chi”.

För mig har Tai chi varit ett mycket bra sätt att fördjupa mitt BK-övande, lika väl som BK varit och är ett bra sätt att öva detaljer ur Tai chi formen.

2005 spelade Agneta Winberg in en video för internt bruk, där jag visar den korta Yangformen, inspirerad av Jacques Dropsy. Videon är aldrig tidigare publicerad, men nu lägger vi ut den så att alla intresserade kan ta del av den och förhoppningsvis kan filmen inspirera flera att vilja lära sig Tai chi och kanske också använda den som stöd för eget övande.

Kent Skoglund i juni 2021

Gertrud Roxendal skulle ha fyllt 90 i sommar

”Jag övar hela mig, att bli hela jag”

Det citatet kommer från Gertrud Roxendal (1931-2002).

Gertrud Roxendal
Gertrud utanför sitt hem våren 2001 tillsammans med Nalle, sin tibetanska spaniel.

I år (den 27 juli 2021) skulle Gertrud Roxendal ha fyllt 90 år.

För dig som inte vet så väl vem Gertrud var, kan jag berätta att hon var den svenska sjukgymnast som först såg möjligheterna i Jacques Dropsy´s metod, som han kallade psykotoni. Vi har henne att tacka för mycket.

Gertrud utvecklade Dropsy´s psykotoni till en sjukgymnastisk behandlingsmetod och 1985 doktorerade hon som den första svenska sjukgymnasten inom psykiatri. Avhandlingen hette Body awareness and the body awareness scale, treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy. Den var en utvärdering av Basal Kroppskännedom och av Body Awareness Scale, undersökningsmetoden som hon också utvecklade. Hon var så framsynt! Hon har själv berättat om hur tveksam omgivningen var inför det österländska inflytandet när hon startade med Basal Kroppskännedom, men idag så är det ju allmängods.

Första gången jag träffade henne var 1968. Då var hon verksam i Östergötland. Hon var ensam sjukgymnast på St Birgittas psykiatriska sjukhus och inom all verksamhet i hela Östergötland för utvecklingsstörda. Hon ingick också i den grupp som samlats kring Karl Grunewald och som under hans engagerade ledning arbetade fram en ny lag för vård och omsorg av psykiskt utvecklingsstörda. Hur mycket Gertrud gjorde i detta arbete vet jag inte, men hon var väldigt engagerad i arbetet att skapa bättre förutsättningar för handikappade och sjuka människor och redan då skrev hon sin första bok, Händer i vårdarbete.

Som ensam sjukgymnast i ett stort distrikt, räckte hon ensam inte till, så hon lärde upp personalen och hade assistenter på varje vårdinrättning som tränade de intagna. För det var så fram till 1968, då lagen för vård och omsorg trädde i kraft, att de flesta av våra funktionshindrade medmänniskor bodde på institutioner.

Gertrud värvades som chefgymnast på Lillhagens sjukhus i Göteborg och där fick hon Socialstyrelsens uppdrag att utveckla psykiatrisk sjukgymnastik. Hon började leta efter metoder och kom på så sätt i kontakt med Jacques Dropsy men även andra kroppsterapeuter som Mirjam Goldberg.

Hon arbetade intensivt med att utveckla teorierna och förhållningssättet inom den metod som först bara hette Kroppskännedom och som vi nu känner som Basal Kroppskännedom eller BK. Hon skrev flera böcker. Människosyn, motivation och möte är viktiga begrepp i Basal Kroppskännedom. Hon utvecklade även begreppet Kroppsjag, som används för att beskriva hur kropp och själ hör ihop.

Gertrud samlade en grupp sjukgymnaster kring sig, personer med intresse för helhetsperspektivet. Flera av dem utgör fortfarande kärnan i Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Gruppen arbetade fram utbildningen till terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom och den utvecklingen pågår fortfarande.

Gertrud fortsatte in i det sista att öva dagligen; 30 minuter på förmiddagen och 30 minuter på eftermiddagen.

Vid mitten av 1990-talet slutade hon att undervisa och det har hänt mycket med Basal Kroppskännedom sedan dess. Idag har metoden blivit integrerad i sjukgymnastik/fysioterapi. Fysioterapeuter talar till exempel om ”aktivt sittande” men jag undrar om de vet att uttrycket kommer från Basal Kroppskännedom. Och att öva medveten närvaro är etablerat inom många områden och av många yrkeskategorier. Man kan nog säga att samhället har kommit i kapp Gertrud, som var så långt före sin tid och som såg så väl vad människor behövde.

Basal Kroppskännedom vill slå vakt om ”mjuka värden” som helhetssyn på människan och respekt för individen. Det är extra viktigt idag när den psykiska ohälsan har blivit ett av de största problemen inom sjukvården. Samtidigt blir det tuffare inom vården och vi får allt kortare tid för att göra bedömningar och behandlingar. Vi behöver fortfarande Gertruds tankar och hennes mod för att stå upp för de gamla sanningarna: möte, människosyn, motivation och medvetande.

Det finns mer att läsa om Gertrud Roxendal på hemsidan under Om BK -> Hur Basal Kroppskännedom startade.

Med hälsningar
Agneta Winberg
BK-lärare

Betraktelser från ”pensionärshyllan” 

När slutar man med något? 

Det är dags för mig att ta avsked som BK-lärare, jag har slutat ge kurser och jag vill tacka er alla för alla fina möten som jag har varit med om i mitt yrkesliv! Jag kommer att finnas kvar på IBK:s hemsida ytterligare en tid och om någon vill kontakta mig – gör gärna det!

Hur kan man sluta med något som är en del av ens liv? Inget varar för evigt och allting har en ände, heter det i ordspråken. Men jag vill hellre tänka att ett slut kan bli början på något nytt.

Att sluta som lärare är en sak, men att sluta med BK är en omöjlighet. Det är inte bara en behandlingsmetod, det är en del av livet, så varje dag övar jag Dropsy´s nycklar: balans och hållning, frihet i andning och rörelse och medveten närvaro. Jag blir aldrig färdig, och jag övar hela tiden att bli mer hela mitt jag.

Det finns fortfarande så mycket att upptäcka i relationen kropp-själ och när man blir äldre förändras kroppen och nya erfarenheter görs. Samtidigt finns det så många medmänniskor som behöver få ett BK-perspektiv på kroppen, livet och sin situation. Jag möter ofta människor som är nyfikna på BK och som vill veta mer. Då sjunger min själ! 

Jag vill så gärna dela med mig av det som jag lärt mig och samlat ihop under åren. Under flera år har jag samlat bilder av mina barnbarns utveckling, dels därför barnen är söta naturligtvis, men också för att ser hur rörelserna utvecklas. Det är så tydligt hos små barn hur de övar och övar – oförtröttligt och med stor glädje – för att övervinna tyngdlagen för att så småningom kunna gå. Och hur alla nya färdigheter behöver övas om och om igen. Och när man blir äldre och funktionerna försvagas, så är det samma sak! Öva på att stå och gå, det är de vardagliga rörelserna vi behöver mest och som vi kan träna hela livet. 

En hjälp kan vara att fördjupa sig kring de tre rörelsekoordinationer som Dropsy beskriver, böjning- sträckning, vridning och motvridning för att veta vad och hur man ska öva. 

Därför har jag skrivit en längre text om rörelsekvalitet och rörelsekoordinationer. I den finns bilder och filmer som illustration. Klicka här och ladda ner pdf-filen! Hoppas att du tycker att det är intressant!

Många hälsningar från Agneta Winberg

P.S. Det kan tänkas att det kommer någon mer betraktelse från ”pensionärshyllan” framöver!