Handledning, praktiskt övande i Basal Kroppskännedom

Kom ihåg att du även behöver ha 30 timmar handlett praktiskt övande av
BK-lärare eller lärarkandidat för att kunna uppnå Terapeutisk Kompetens.
Utöver övandet vid enskild eller grupphandledning finns det möjlighet att tillgodoräkna dig övningstid genom IBK’s kursutbud:

* Du får tillgodoräkna dig upp till 10 timmars övningstid när du går någon av våra temakurser.
* Det finns möjlighet att gå BK A kursen en gång till och erhålla 10 timmars
övningstid.
* I mån av plats har du möjlighet att delta de första 2,5 dagarna på BK A kursen och även då tillgodoräkna dig 10 timmar.

Forskning inom BK och TAI CHI

Jag vill flagga för att det ständigt pågår en uppdatering av vetenskapliga studier på vår hemsida. Det finns således stark anledning att gå in och orientera dig om det kommit nya publikationer om något som kan vara av intresse för just dig och den verksamhet där du arbetar.

Nya studier om BK som vi just nu har lagt in:
Ny studie gjort av Ingrid Bertilsson och medarbetare om hur undersökningsinstrumentet BASMQ-E fungerar för ungdomar med autism.(2024)

Ny studie under rubriken  Smärtrehabilitering där Yilmaz och medarbetar undersökte BK i jämförelse med sedvanlig behandling för patienter med kronisk nacksmärta.(2023)

Ny studie om hur telerehabilitering med BK fungerade som Covid rehabilitering på symtom som smärta, sömn och livskvalitet för studenter.(2023)

Två studier om upplevelsen av BK för patienter med Post traumatisk stress gjort på danska krigsveteraner En av Elton och medarbetare och en av Andersen och medarbetare (båda 2021).

Ny inlagd studie om Tai Chi

Meta analys: Funktioner och smärta
Leung och medarbetare har gjort en studie där man sammanställt den forskning som gjorts när det gäller effekten av Tai Chi. Man undersökte 89 studier i en så kallad meta-analys och kom fram till att Tai Chi var bra för att förbättra inte bara funktion och smärta utan även psykiska funktioner och livskvalitet. (2022).

skrivet av Amanda Lundvik Gyllensten 240327

Agneta Winberg pensionerar sig från IBK!

Vi vill ge dig ett allomfattande tack för ditt mångåriga arbete i IBK. Under alla år har du tagit ett stort ansvar i arbetet med att utveckla och fördjupa utbildningen i Basal Kroppskännedom.
Du har generöst delat med dig av din kunskap i både skrift, ljud och i bild. Med din ödmjuka klokhet har du varit en folkbildare i BK för både fysioterapeuter, kollegor, patienter och allmänheten.

Vi har haft roligt ihop under sommarveckorna på Sundsgården då vi möts och fördjupar oss i det egna övandet.
Att guida upplevelsebaserade övningar på engelska är både en utmaning och en frihet. Ditt bidrag t.ex. när du guidade ett liggande övningspass med orden ”please try to screw your self into the floor” togs emot med ett varmt leende. Vi förstod precis vad du menade…efter en stund.

I dina betraktelser från pensionärshyllan berör du essensen med BK.
BK är ett ständigt övande i att vara och att leva i sin kropp från första början till slutfasen av livet.
Du har rätt. Vi blir aldrig färdiga!

För IBK genom Cajsa Wahlberg

Ny bok om Basal Kroppskännedom

KROPPEN OCH EXISTENSEN
av Amanda Lundvik Gyllensten och Inger Wulf

Boken beskriver en kvinnas väg till ökat välbefinnande och mening.
Zen meditation och BK utgör stora inslag i utvecklingen.
Detta är en utökad fallbeskrivning som presenteras i romanform.
Finns tillgänglig på Bokus och Adlibris.

Tai chi – Kort Yangform

Tai Chi är några av de rötter som är grunden för metoden Basal Kroppskännedom (BK).

Jacques Dropsy bjöds in till Rättvik av Hans Hof i början av 1970-talet för att lära ut Zenmeditation och därtill hörande kroppsövningar. Se mera info under Vad är Basal Kroppskännedom och Hur startade det som idag kallas Basal Kroppskännedom?.

De kroppsövningar som Jacques Dropsy lärde ut var Tai Chi, kort Yangform, och ett antal förövningar till denna Tai chi form. Förövningarna var inspirerade av Tai chi men också av dans, teater mm. Dessa förövningar har sedan blivit övningskonceptet och förhållningssättet Basal Kroppskännedom.

Jag träffade Jacques under första hälften av 1980-talet och fastnade genast för hans metod och kanske framför allt hans Tai chi. Den form han lärde ut var den korta Yangformen och den formen har sedan följt lärargruppen i BK under alla år. För mera info om Tai chi se under vår rubrik ”Om Tai chi”.

För mig har Tai chi varit ett mycket bra sätt att fördjupa mitt BK-övande, lika väl som BK varit och är ett bra sätt att öva detaljer ur Tai chi formen.

2005 spelade Agneta Winberg in en video för internt bruk, där jag visar den korta Yangformen, inspirerad av Jacques Dropsy. Videon är aldrig tidigare publicerad, men nu lägger vi ut den så att alla intresserade kan ta del av den och förhoppningsvis kan filmen inspirera flera att vilja lära sig Tai chi och kanske också använda den som stöd för eget övande.

Kent Skoglund i juni 2021