Blivande BK terapeut i Etiopien, Afrika

Jag återkommer igen för att berätta den spännande nyheten om Selam!

För något år sedan beskrev jag hur jag, Amanda Lundvik Gyllensten tillsammans med min schweiziska kollega, tillika BK lärare, Inger Wulf arbetat ideellt i Etiopien på en utbildning för blivande barnmorskor, Hamlin College of Midwives. Vi gjorde det med konceptet BBAT and Pelvic Floor Excersises.

Nu har vi varit där 2 år och en tredje gång skulle ha varit i mars i år men fick tyvärr ställas in pga covid-19. Vi reste inom en ideell välgörenhets-organisation som heter ”GreenLamp”. GreenLamp fokuserar på kvinnohälsa i Afrika. I Etiopien arbetar man i samarbete med ett stort kvinnosjukhus i Adis Abeba som heter Hamlin Fistula Hospital. Det finns tre delar i hjälpprogrammet som i stort går ut på att öka kvinnors empowerment, hälsa och minska riskerna med barnafödande:

  1. Solljus-lampor installeras i de ”Hälsovårdscentraler” ute i bushen som saknar el för att barnmorskorna ska kunna se sina patienter när de föder.
  2. Internationellt utbyte av kunskap och utbildning inom förlossningsvården för säkrare födslar.
  3. Utbildning i ”Non-violent communication” och ”BBAT and Pelvic Floor Excersises”, inom den barnmorskeutbildning som Hamlin Fistula Hospital bedriver.

Inger och jag har haft en 2,5 dagars workshop som utvecklats något från år till år. Fokus har varit BK och hur man genom andning med ljudande, hållning (grundning och balanslinje) samt spänningsreglering kan aktivera bäckenbotten genom att arbeta med kroppen som helhet. Vi har samtidigt arbetat med empowerment och också knutit an till non-violent communication och ett patient-centrerat förhållningssätt.

Dessa två år har vi även haft 2 fysioterapeuter från Hamlin Fistula Hospital med på vår workshop. Den ena, Selam Argarwe , sponsrad av GreenLamp, har fått möjlighet att resa till Europa  och ta del i den internationella BK-utbildningen i Almeria, Spanien. Vi är mycket glada och stolta över hur vi, tillsammans med GreenLamps VD  har kunnat visa rektorn för Hamlin College of Midwives och klinikledningen på Hamlin Fistula Hospital  på viktigheten och nyttan av BK som metod, inte bara för de blivande barnmorskorna på colleget utan även för de ofta genom komplicerade förlossningar mycket svårt skadade unga kvinnor, som behöver terapi på sjukhusets fysioterapiavdelning. Dessa kvinnor med multifaktoriella symtom är i stor behov av de övningar och det synsätt som vi förmedlar inom BK.

Det är fantastiskt roligt att ha det stöd och den tilltro till BK som vi har fått av GreenLamp, Hamlin Midwife College och Hamlin Fistula Hospital.

Vi har snart en BK terapeut i Etiopien, oss veterligen den första i Afrika!

Amanda