Får vi presentera, Louise Danielsson, vårt senaste tillskott som lärarkandidat

Jag heter Louise Danielsson och är sedan hösten 2016 lärarkandidat vid IBK. Jag assisterar på BK-kurser, främst i Göteborgsområdet tillsammans med lärare Karin Overgaard och Anna Sannum Karlsson. Min kliniska bakgrund är inom primärvård och vuxenpsykiatri och jag är sedan i somras verksam som forskare vid Angereds Närsjukhus. Jag disputerade 2015 på avhandlingen Moved by movement: person-centered physical therapy in the treatment of major depression, om fysioterapi i behandling av depression, där två av studierna handlar om Basal Kroppskännedom. Min pågående forskning handlar om psykisk ohälsa i relation till arbete, närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle samt om person-centrerad vård och rehabilitering. Min förhoppning som lärarkandidat är att, tillsammans med kursdeltagare och lärare, utvecklas i hur jag förmedlar BK och hur vi kan integrera det praktiska övandet med teori och forskning.