Efter all trauma

Kajsa Stade, Signe Skammeritz, Charlotte Hjortkjær och Jessica Carlsson. After all the traumas my body has been through, I feel good that it is still working – Basic Body Awareness Therapy for traumatised refugees. Torture, volume 25, number 1, 2015

I en nyutkommen artikel presenteras en pilotstudie av gruppbehandling med Basal Kroppskännedom (BBAT) för nio traumatiserade patienter.  Patienter tillhörande Kompetenscentrat för transkulturell psykiatri (CTP) i Köpenhamn erbjuds 14 behandlingstillfällen a´90 minuter. De blir bedömda med BARS-MH, får fylla i självskattningsformulär och blir intervjuade, före och efter behandlingen. Patienterna förbättrades efter behandlingen på samtliga skattningar, men endast BARS-MH visade på en signifikant skillnad. Bearbetningen av intervjuerna, som fokuserade på motivation och upplevelse av behandlingen, ledde till teman som: skäl till deltagande, tidigare kroppsupplevande, tillfredställelse med behandlingsupplägg, upplevt samband mellan kropp/själ och personliga hinder. Författarna konstaterar att detta är den första studien om BBAT vid trauma och hänvisar till en pågående RCT studie kopplad till CTP där en grupp får BBAT och fysisk träning, den andra gruppen sedvanlig vård.

Lena Hedlund, lärarkandidat i Basal Kroppskännedom

 

En låda full

med en uppdaterad sammanställning av avhandlingar och vetenskapliga arbeten finns att hitta under rubriken forskning. Monica Mattsson och Lena Hedlund, båda disputerade fysioterapeuter, står bakom sammanställningen. Vi hoppas att detta kan vara både till nytta och glädje för er läsare!

Therapeutic dialogue in BBAT

Den 14-15 februari, 2015, träffas internationella lärargruppen IATBBT i Köpenhamn för ett tvådagars seminarium under temat ”Therapeutic dialogue in BBAT”.  Under dessa dagar ska vi fördjupa diskussionen och planera vidare för kommande utbildningssatsningar. Därför vore det bra att ha med era funderingar kring samtalet och dess betydelse i Basal Kroppskännedomsprocessen. Om du har möjlighet vore det därför värdefullt att du skrev ned dina frågor och funderingar kring temat och skickar till info@ibk.nu .  Några frågor som vi gärna tar emot reflektioner kring är;

  1. Vad anser du är det främsta syftet med samtalet i BK?
  2. När använder du samtalet/när använder du inte samtalet i BK?
  3. Har du utbildning i någon form av samtalsmetod utöver den du fått inom din BK utbildning?
  4. Varför har du valt att vidarutbilda dig i samtalsmetodik?
  5. Vilken typ av samtalsmetodik tycker du passar bäst i kombination med övandet i BK?
  6. Känner du dig trygg i samtalssituationen? Om inte: Vad skulle du vilja/vad behöver du fördjupa dig i?
  7. Övrigt du vill förmedla?

Hälsningar Lena Hedlund och Karin Overgaard

 

Forskning pågår

Konsensus i Basal Kroppskännedom

I januari 2014 samlades 29 BK lärare och lärarkandidater från Europa (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Holland och Spanien) samt en forskare som inte var BK lärare för att tillsammans formulera BKs centrala teorier. Gruppen arbetade mycket intensivt över en veckohelg i Bergen, Norge för att komma fram till konsensus. Konsensus är en typ av beslutsfattande som innebär att deltagarna gemensamt strävar efter att hitta samförstånd. Det samförstånd som vi sökte handlade om vilka teorier, fenomen och begrepp som är centrala i vår BK metod.

Gruppen arbetade både enskilt, i smågrupper samt i plenum och producerade, redigerade och diskuterade sig fram till vad som var det som representerade BKs teoretiska kärna. Mycket material produceras. Detta material är nu under bearbetning enligt vetenskapligt vedertagna sätt för att producera en konsensusteori. En internationell grupp av BK forskare arbetar med materialet för att sätta samman en artikel om BK och BK teorier som ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Synliggöra

Som BK lärare ser jag oerhört positivt på att våra BK teorier utforskas och synliggörs i sammanhang som når utanför vår grupp. Vi tror också att alla BK fysioterapeuter kommer att ha stor nytta och glädje av dessa dokument. På detta sätt kan vi bli starka tydliga och synliga när det gäller BK och de BK teorier som förenar den växande internationella gruppen av BK-terapeuter.

hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten