Böcker med guidade övningar

Böcker med Guidade Övningar i Basal Kroppskännedom

Du kan hitta information om övningar i våra böcker:

Basal Kroppskännedom – Den levda kroppen. Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulf I. (2015). Studentlitteratur. Går att beställa på amazon.com, bokus.com, adlibris.com

Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Roxendal G., Winberg A. (2002). Natur och Kultur. Går att beställa på bokus.com

Hur gör du när du rör dig? Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Sannum Karlsson A, Cederhag W. (2016). Eget förlag.
Beställ här – www.basalkroppskannedom.se

Den harmoniska kroppen – en osynlig övning. Dropsy J. (2004). Natur och Kultur. Går att beställa på bokus.com