Böcker med guidade övningar

Böcker med Guidade Övningar i Basal Kroppskännedom

Du kan hitta information om övningar i våra böcker:

Hur gör du när du rör dig? Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Sannum Karlsson A, Cederhag W. (2016). Eget förlag. Beställ här – www.basalkroppskannedom.se

Basal Kroppskännedom – Den levda kroppen. Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulf I. (2015). Studentlitteratur. Går att beställa på amazon.com, bokus.com, adlibris.com

Den harmoniska kroppen – en osynlig övning. Dropsy J. (2004). Natur och Kultur. Går att beställa på bokus.com

Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Roxendal G., Winberg A. (2002). Natur och Kultur. Går att beställa på bokus.com