Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

 

KURSPROGRAM 2021

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V47, 22- 26 november 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Anna Sannum Karlsson senast 2021-08-23, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V47, 22-26 november 2021 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2021-10-25, Jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

Inga poster funna

Kursprogram 2022

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

V10, 7-11 mars 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2022-02-07, cajsa.wahlberg@icloud.com

V12, 21-25 mars 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-02-21, kerstin.persson@hogsby.net

V17, 25-29 april 2022 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-03-25, birgittaaslund@mail.com

V39, 26-30 september 2022 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2022-09-01, Jenny@vidafysio.se

V42, 17-21 oktober 2022 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-09-16, kerstin.persson@hogsby.net

V43, 24-28 oktober 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2022-09-26, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V18, 2-6 maj 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2022-04-04, lotta.melander2@gmail.com

V12, 21-25 mars 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-02-21, birgittaaslund@mail.com

V17, 25-29 april 2022 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-03-25, kerstin.persson@hogsby.net

V05, 31 januari - 4 februari 2022 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2022-01-03, Jenny@vidafysio.se

V36, 5-9 september 2022 i Östersund. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-08-05, birgittaaslund@mail.com

V41, vecka 41, 10-14 oktober 2022 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2022-08-12, cajsa.wahlberg@icloud.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V17, 25-29 april 2022 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2022-03-15, agyllensten@gmail.com

V34, 22- 26 augusti 2022 2022 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2022-07-01, agyllensten@gmail.com

V42, 17-21 oktober 2022 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-09-16, birgittaaslund@mail.com

V47, 21-25 november 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund och Kerstin Persson senast 2022-09-19, birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V20, 16-20 maj 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-01-17, kerstin.persson@hogsby.net

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

V20, 16-20 maj 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-01-17, birgittaaslund@mail.com