Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

 

KURSPROGRAM 2021

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

V34, 23-27 augusti 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Karin Overgaard senast 2021-07-23, karin@kompetensgladje.se

V35, 30 augusti - 3 septeptember 2021 i Östersund. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2021-08-02, birgittaaslund@mail.com

V38, 20-24 september 2021 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2021-08-20, Jenny@vidafysio.se

V38, 20-24 september 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Anna Sannum Karlsson senast 2021-08-20, anna.sannum@gmail.com

V43, 25-29 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2021-09-27, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V35, 30 augusti - 3 septeptember 2021 i Östersund. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2021-08-02, kerstin.persson@hogsby.net

V37, 13-17 september 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Karin Overgaard senast 2021-08-12, karin@kompetensgladje.se

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Cajsa Wahlberg och Lotta Melander senast 2021-09-10, cajsa.wahlberg@icloud.com

V47, 22- 26 november 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Anna Sannum Karlsson senast 2021-08-23, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V34, 23-27 augusti 2021 i Lund. Externat. Hälsans hus, Mårtenstorget 6
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2021-07-16, agyllensten@gmail.com

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2021-08-09, kerstin.persson@hogsby.net

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2021-08-09, birgittaaslund@mail.com

V47, 22-26 november 2021 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2021-10-25, Jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

V35, 30 augusti- 3 september 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Anna Sannum Karlsson senast 2021-03-01, anna.sannum@gmail.com


Kursprogram 2022

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

V10, 7-11 mars 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2022-02-07, cajsa.wahlberg@icloud.com

V12, 21-25 mars 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-02-21, kerstin.persson@hogsby.net

V39, 26-30 september 2022 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2022-09-01, Jenny@vidafysio.se

V43, 24-28 oktober 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2022-09-26, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V18, 2-6 maj 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2022-04-04, lotta.melander2@gmail.com

V12, 21-25 mars 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-02-21, birgittaaslund@mail.com

V05, 31 januari - 4 februari 2022 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2022-01-03, Jenny@vidafysio.se

V36, 5-9 september 2022 i Östersund. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-08-05, birgittaaslund@mail.com

V41, vecka 41, 10-14 oktober 2022 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2022-08-12, cajsa.wahlberg@icloud.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V17, 25-29 april 2022 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2022-03-15, agyllensten@gmail.com

V34, 22- 26 augusti 2022 2022 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2022-07-01, agyllensten@gmail.com

V47, 21-25 november 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-09-19, kerstin.persson@hogsby.net

V47, 21-25 november 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-09-19, birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V06, 7-11 februari 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2021-10-01, kerstin.persson@hogsby.net

V20, 16-20 maj 2022 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2022-02-25, cajsa.wahlberg@icloud.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

V06, 7-11 februari 2022 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2021-10-01, birgittaaslund@mail.com