Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Kurserna för våren 2024 hittar du längst ner på sidan.

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Anmälan och frågor kring den kurs du är intresserad av gör du till respektive lärare. Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka, maila igen eller ring upp respektive lärare.
Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.


Basal Kroppskännedom A – Metod och pedagogik – 5 dagar

I kurs A är fokus de grundläggande övningarna och grundläggande
BK-teorier. Inriktningen är den egna upplevelsen, metod och pedagogik.

Pris: 7 500 kr + moms

september 2024
oktober 2024
november 2024
Inget evenemang hittades!

Basal Kroppskännedom B – Metod, mål och klinisk verksamhet – 5 dagar

I kurs B fördjupas metod, pedagogik och teorier.  
Mål, kommunikation och klinisk verksamhet betonas.

Pris: 8 500 kr + moms
Läs mer om eget övande, uppgifter och litteratur.

maj 2024
oktober 2024
november 2024
Inget evenemang hittades!

Basal Kroppskännedom C – Klinisk tillämpning med fokus på undersökning, behandlingsplanering och utvärdering – 5 dagar

I kurs C är fokus på undersökning, behandlingsplanering och utvärdering.
Egen rörelsekvalitet och medveten närvaro fördjupas.

Pris: 10 600 kr + moms
Läs mer om eget övande, uppgifter, provskattning och litteratur.

september 2024
Inget evenemang hittades!

Basal Kroppskännedom D – Klinisk tillämpning med fokus på individuell behandling – 5 dagar

I kurs D fördjupas klinisk tillämpning med fokus på individuellt patientarbete. Övningar i gruppledarskap påbörjas.

Pris: 11 600 kr + moms
Läs mer om eget övande, uppgifter, patientbehandling och litteratur.

Inget evenemang hittades!

Basal Kroppskännedom E – Klinisk tillämpning med fokus på gruppbehandling och presentation av Basal Kroppskännedom – 5 dagar

I kurs E fördjupas den kliniska tillämpningen ytterligare genom ledarövningar och reflektion över den egna rollen som gruppledare i Basal Kroppskännedom. Kursen avser att ge fördjupad förståelse för hur Basal Kroppskännedom kan presenteras, beskrivas och tillämpas i olika sammanhang.
Kursen fungerar också som examination för Terapeutisk Kompetens i Basal Kroppskännedom.

Pris: 13 600 kr + moms
Läs mer om eget övande, uppgifter, gruppbehandling och litteratur.

Inget evenemang hittades!