Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Anmälan och frågor kring den kurs du är intresserad av gör du till respektive lärare. Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka, maila igen eller ring upp respektive lärare.
Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.Kursprogram 2023

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

V10, 6-10 mars 2023 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2023-02-06, cajsa.wahlberg@icloud.com

V16, 17 - 21 april 2023 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2023-02-27, birgittaaslund@mail.com

V39, 25-29 september 2023 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2023-08-31, Jenny@vidafysio.se

V42, 16-20 oktober 2023 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2023-08-28, kerstin.hogsby@gmail.com

V43, 23-27 oktober 2023 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2023-09-25, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V16, 17 - 21 april 2023 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2023-02-27, kerstin.hogsby@gmail.com

V19, 8-12 maj 2023 2023 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2023-04-03, cajsa.wahlberg@icloud.com

V42, 16-20 oktober 2023 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2023-08-28, birgittaaslund@mail.com

V47, 20-24 november 2023 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2023-10-20, Jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V17, 24-28 april 2023 i Lund, Hälsans hus. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2023-02-28, agyllensten@gmail.com

V36, 4-8 september 2023 i Lund, Hälsans hus. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2022-07-30, agyllensten@gmail.com

V47, 20-24 november 2023 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2023-10-02, birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V12, 20-24 mars 2023 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2022-10-03, birgittaaslund@mail.com

V47, 20-24 november 2023 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2023-10-02, kerstin.hogsby@gmail.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

V12, 20-24 mars 2023 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2022-10-03, kerstin.hogsby@gmail.com