Covid-19 och våra kurser

IBK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med våra utbildningar; att som deltagare i IBK-kurser inte ha känningar av feber, snuva, eller förkylning, att vara noggrann med handhygien, att det finns tillgång till handsprit, munskydd vid behov. Att övningsrummet tillåter att vi kan hålla rekommenderat avstånd. När det gäller handledning kommer respektive IBK-lärare följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer.

Vid ökad smittspridning i samhället kan kurser behöva flyttas till annan tidpunkt eller helt ställas in. Se kursprogrammet för information och kontakta aktuell lärare för kursen vid frågor.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK

Köpenhamn

Kommande helg, den 14-15 februari är det dags för internationella lärargruppen IATBBT att träffas i Köpenhamn. Under temat ”Therapeutic dialogue in BBAT” kommer vi att fördjupa diskussionen om samtalet vid BK och planera för kommande utbildningssatsningar. Vi vill rikta ett stort tack till er kollegor, som har bidragit med era reflektioner inför möteshelgen! Mer information kommer längre fram.

På gång

Verksamheten är i full gång efter jul- och nyårsledighet och under januari har vi flera aktiviteter inbokade.  Helgen 16-18/ 1 träffas IBK- gruppen i Malmö för årets första arbetsmöte. Under v4 håller Karin Overgaard en BKC kurs i Göteborg. Huvudsakligt fokus under kursen är  skattningsskalan, BAS MQ-E.  Agneta Winberg håller en temakurs, BK med tillämpning vid stress, i Växjö under v4.

Lärarkandidat i Turkiet

Jag vill berätta att IBK nu har den andra internationella lärarkandidaten. Den första var en svenska bosatt i Schweiz. Hon etablerade BK i Schweiz och vi har nu fler lärare och lärarkandidater i Schweiz och Österrike.

Den nya lärarkandidaten heter Hamiyet Yuce och kommer från Turkiet. Hon har gått sin BK utbildning i Sverige och en del av er har träffat henne på olika kurser. Hon kommer tillsammans med sin handledare att introducera BK för turkiska fysioterapeuter.  Vi önskar henne välkommen som blivande BK lärare och hoppas att BK blir stort även i Turkiet!

Hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten

Kursprogram för 2015 klart

Helgen China den cheap mlb jerseys 14- 15/6 hade vi ett kreativt års- och lärarmöte i sommarvarma Malmö. B, Kursprogrammet för 2015 spikades och du hittar det under cheap jerseys rubriken kurser. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Ingrid Olsson google Nordgren wholesale mlb jerseys och Amelie Ambolt har valt att lämna IBK för att gå vidare i en annan cheap nba jerseys riktning. Vi tackar Ingrid och Amelie för ett mångårigt och lärorikt samarbete. Fortsatt lycka till!