Karin Overgaard: Tack för fina år!

I 30 år har Basal Kroppskännedom, Tai Chi och Zenmeditation varit en stor del av mitt liv. 
Under närmare 14 av dessa 30 år har jag delat min kunskap och erfarenhet inom området genom att arrangera och ge kurser i IBKs regi. I början som lärarkandidat och sedan som examinerad lärare i Basal Kroppskännedom.

Det har varit en mycket lärorik, rolig och meningsfull väg och jag känner en djup tacksamhet över alla möten med kursdeltagare, och över samarbetet med mina lärarkollegor och lärarkandidater i IBK.

Livet har tagit sig en annan riktning för mig och mina arbetsdagar kommer att ägnas åt andra spännande arbetsuppgifter, som tar min energi och uppmärksamhet i anspråk. Jag lämnar mitt medlemskap i IBK, nöjd och stolt över den kvalificerade kursverksamhet som föreningen står för och även fortsättningsvis kommer att förmedla.
Karin Overgaard
Karin Overgaard
Torslanda den 12 oktober 2021

Vår nya lärarkandidat – Maria Eklund

Vår nya lärarkandidat presenterar sig:

Jag heter Maria Eklund och är ny lärarkandidat i IBK. Jag bor på Hammarö och arbetar vid Enheten för Stressrelaterad ohälsa i Karlstad sedan tio år. Där arbetar jag i ett tvärprofessionellt team med stressrehabilitering i grupp och individuellt, min huvudsakliga behandlingsmetod är Basal Kroppskännedom.

Tidigare har jag arbetat med neurologisk rehabilitering och habilitering, råd och stöd vid neuropsykiatriska diagnoser, samt vid en mottagning för ätstörningar. Privat är jag i naturen så ofta jag kan, umgås med vänner och mediterar regelbundet.

Tack för förtroendet att påbörja utbildningen till BK-lärare. Nu ser jag mycket fram emot att få lära mig mer och assistera vid min första BK A-kurs i slutet av september!

Maria Eklund

Covid-19 och våra kurser

IBK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med våra utbildningar; att som deltagare i IBK-kurser inte ha känningar av feber, snuva, eller förkylning, att vara noggrann med handhygien, att det finns tillgång till handsprit, munskydd vid behov. Att övningsrummet tillåter att vi kan hålla rekommenderat avstånd. När det gäller handledning kommer respektive IBK-lärare följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer.

Vid ökad smittspridning i samhället kan kurser behöva flyttas till annan tidpunkt eller helt ställas in. Se kursprogrammet för information och kontakta aktuell lärare för kursen vid frågor.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK

Köpenhamn

Kommande helg, den 14-15 februari är det dags för internationella lärargruppen IATBBT att träffas i Köpenhamn. Under temat ”Therapeutic dialogue in BBAT” kommer vi att fördjupa diskussionen om samtalet vid BK och planera för kommande utbildningssatsningar. Vi vill rikta ett stort tack till er kollegor, som har bidragit med era reflektioner inför möteshelgen! Mer information kommer längre fram.

På gång

Verksamheten är i full gång efter jul- och nyårsledighet och under januari har vi flera aktiviteter inbokade.  Helgen 16-18/ 1 träffas IBK- gruppen i Malmö för årets första arbetsmöte. Under v4 håller Karin Overgaard en BKC kurs i Göteborg. Huvudsakligt fokus under kursen är  skattningsskalan, BAS MQ-E.  Agneta Winberg håller en temakurs, BK med tillämpning vid stress, i Växjö under v4.