Studiehandledningar i utbildningen Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens

Nedan följer en förteckning på de hemuppgifter du ska utföra mellan kurserna i Basal Kroppskännedom. Du kan gå in vid varje uppgift och få studiehandledning om hur den ska utföras. Efter varje kurs ska du ha utfört alla mellanliggande uppgifter innan du går nästkommande kurs.

Det bör ha gått minst ett halvår och som mest 3 år mellan kurserna.

Vid frågor kontakta din BK-lärare för att få hjälp.

Nedan kan du se att utbildningen har två nivåer. I grundläggande nivå ingår kurserna BK A – C och i den fördjupade nivån ingår BK D och E. Efter kurs BK E har den studerande uppnått Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. Efter varje delkurs i utbildningen följer hemarbete. Genomförande av uppgifterna är obligatoriskt eftersom seminarier på nästkommande kurs bygger på hemarbetet.

Du bär själv ansvar för att spara kursintyg och dokumentation/rapporter. Detta verifierar genomförda uppgifter i utbildningen inför utfärdande av intyg om ”Basal Kroppskännedom, grundläggande nivå” efter kurs C och ”Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom” efter kurs E.

Grundläggande nivå i Basal Kroppskännedom – kurs A, B och C

länk till lärandemålen för grundläggande nivå

Kurs A

– eget övande inför kurs B
– litteratur inför kurs B
– kommunikationsuppgift inför kurs B
– metodhandledning

Kurs B

– eget övande inför kurs C
– litteratur 2
– provskattning BAS MQ-E 2
– kommunikationsuppgift 2
– metodhandledning

Kurs C

Fördjupad nivå i Basal Kroppskännedom – kurs D och E

länk till lärandemålen för fördjupad nivå

– eget övande 3
– litteratur 3
– patientbehandling
– kommunikationsuppgift 3
– metodhandledning

Kurs D

– eget övande 4
– litteratur och artiklar 4
– gruppbehandling 4
– slutarbete/kommunikationsuppgift

Kurs E

Texten reviderad 2013-03-03