Internationella lärargruppen

Internationella Lärargruppen

Internationellt lärarmöte på Sundsgården, Råå, augusti 2017.

Den internationella lärargruppen för Basal Kroppskännedom bildades i slutet av 1980-talet. Från början bestod gruppen av sjukgymnaster från Sverige och Norge.

Idag används Basal Kroppskännedom i alla de nordiska länderna. Metoden sprider också till fler och fler länder, bland annat finns den också i Schweiz, Österrike, Scotland, Nederländerna, Spanien och Turkiet.

Den internationella lärargruppen träffas regelbundet för att arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Oftast träffas vi på Sundsgårdens folkhögskola, på Råå, där vi har haft flera träffar genom åren. Men vi har även varit på andra ställen, som i Kina och på Island.

År 2012 bildades The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy (IATBBAT) – en internationell organisation med stadgar och styrelse.
Den internationella lärargruppen (IATBBAT) har det övergripande ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av metoden och ansvarar för undervisning och utbildning av lärare i Basal Kroppskännedom. Våra möten handlar om metodens rörelsepraxis och om personlig fördjupning av rörelseövningar i Basal Kroppskännedom, Zen-meditation och Tai chi.  Vi arbetar också med pedagogik, organisation, utveckling och kvalitetssäkring av metoden Basal Kroppskännedom/BBAT.

I samtliga länder pågår arbete för att utveckla och/eller implementera metoden. Lärargruppen är på olika sätt involverad i forskningsprojekt, skriver böcker m.m.