Avtackning av Monica Mattsson

       

I samband med vårt årliga internationella BK internat på Sundsgårdens folkhögskola passade den svenska gruppens deltagare på att tacka Monica Mattsson som nu avgår som BK lärare. Hon har varit med i lärargruppen under många år och bidragit på ett ovärderligt sätt till dagens kunskapsnivå.