Möten med Monica

Möten med Monica Mattsson
författat av Kent Skoglund och Amanda Lundvik Gyllensten

Monica Mattson har genom alla år på ett mycket engagerat och inspirerande sätt deltagit i vår grupps arbete och när hon  nu känner att det är dags att avsluta sitt medlemskap i IBK ( Institutet för Basal Kroppskännedom) vill vi tacka henne för hennes delaktighet och det arbete hon har gjort för Basal Kroppskännedom.

Nedan följer en liten berättelse om Monicas gärning i gruppen för Basal Kroppskännedom

I början av -80-talet studerade jag, Kent, sjukgymnastik vid vårdhögskolan i Umeå. Monica Mattsson undervisade i psykiatrisk/psykosomatisk sjukgymnastik och hon inspirerade mig att gå en kurs i Kroppskännedom som Gertrud Roxendal skulle hålla i Rättvik i juni -83. Detta blev starten för mitt engagemang och intresse för denna metod som senare från och med 1990 kom att kallas BasalKroppskännedom. Jag är också socionom och hade jobbat med socialt arbete under -70-talet. BK kombinerar på ett mycket bra sätt det psykosociala med det fysiska och ser människan som en helhet. Jag har därefter under hela min sjukgymnastik/fysioterapi-verksamhet jobbat med BK och har Monica Mattson att tacka för det.

I mitten av -80-talet bildade Gertrud Roxendal den första lärargruppen i Kroppskännedom. Monica Mattson anslöt något senare till denna grupp. Mellan åren 1992-95 anordnades i Umeå den första poängkursen i Basal Kroppskännedom. Det var en sammanhållen utbildning som avslutades med en examen där deltagarna fick Terapeutisk Kompetens i Basal Kroppskännedom. Monica Mattson organiserade denna utbildning och lade ner ett stort och viktigt arbete för att anpassa utbildningen till de akademiska krav som Vårdhögskolan ställde. Vi båda  (Kent och Amanda) hade förmånen att få deltaga som lärare i denna utbildning och har många trevliga minnen av de nattliga diskussioner som fördes.

Jag, Kent, tackar framför allt för att Monica var den som förde in mig på BK-banan.

Jag, Amanda, lärde känna Monica på Socialstyrelsen kurs för ”Sjukgymnaster inom psykiatri” 1980 och 1982. Monica var en frisk fläkt som visade sig även vara fyrbarnsmamma, vilket jag upplevde som stödjande eftersom jag själv var gravid. En av lärarna på Socialstyrelsens kurs var Gertrud Roxendal. När Monica senare anslöt sig tilllärargruppen i Kroppskännedom fördjupades vår kontakt, inte minst på våra sommarseminarier med Jacques Dropsy på Fana Folkhögskola, Norge. Monica och jag tog sedan över ansvaret för sommarseminarierna med Jacques när vi flyttade till Sverige och Båstad. Vi hade mycket roligt tillsammans med planering och genomförande.

Monica var sedan den första efter Gertrud i lärargruppen som ägnade sig åt vetenskap. När hon disputerade i Umeå 1998 var hela lärargruppen med och framträdde med att göra Tai Chi på hennes examensfest. Tai Chi var ovanligt på den tiden och var vårt sätt att hedra Monicas och hennes arbete.

Under många år har vi arbetat tillsammans i lärargruppen med att strukturera och fördjupa utbildningen i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens. Det sista stora arbetet som Monica och jag, Amanda  gjorde med stort stöd av hela lärargruppen var att utveckla den gamla BAS skalan som skapades av Gertrud, till en modernare skala som fyller de vetenskapliga kriterier som numer finns för skattnings- skalor. År 2012 publicerades den första Body Awareness Scale Movement Quality and Experience (BASMQ-E) som sedan reviderades 2015. Skalan är översatt till både danska, engelska och turkiska.

Monica och Amanda
Vi tackar dig från hjärtat och kommer att sakna dig Monica!
från hela lärargruppen
genom
Kent Skoglund och Amanda Lundvik Gyllensten