Vad är BK?

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk/ sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Metoden, som inspirerats av fransmannen Jacques Dropsy, har utvecklats av svenska och norska fysioterapeuter/sjukgymnaster och funnits i Sverige och Norge sedan 1980-talet.

Idag används Basal Kroppskännedom även i Danmark, Finland och Island. Metoden sprider sig till fler och fler länder. Nu finns den bland annat även i Schweiz, Österrike, Skottland, Nederländerna, Estland och Spanien. Du hittar länkar till några av de länderna under systerorganisationer.

Den internationella lärargruppen (IATBBAT) träffas regelbundet en vecka en gång om året för att arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Augusti 2006 rest vi till Kina och sommaren 2011 hade vi vårt årliga sommarseminarium på Island. Oftast träffas vi på Sundsgården, Råå, vackert beläget söder om Helsingborg.

Behandlingen

Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara ”här och nu”. Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten.

Förutom rörelseövningarna ingår även utrymme för reflektion vilket ger ytterligare möjlighet till att medvetandegöra upplevelser från övandet och öva sig i att sätta ord på dessa.

Basal Kroppskännedom kan genomföras som individuell behandling men passar också mycket bra att utföras i grupp. Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare.

Fysioterapeuten/ sjukgymnasten

Fysioterapeutens främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide för individen på hennes/hans ”upptäckts – och utvecklingsresa”. Vägledningen sker genom att fysioterapeuten visar rörelserna och beskriver dem verbalt och med lämpliga metaforer. Fysioterapeuten anpassar sitt förhållningssätt, som språk och röst, till individens behov och guidar både med ord och med händer.

För vem passar metoden?

Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom används idag inom ett flertal områden. Det finns numera flera doktorsavhandlingar, andra vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet som visar att metoden kan ha god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.

BK kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som arbetsteknikträning eller som återhämtning vid stress. Övandet i Basal Kroppskännedom kan också nyttjas såväl som förberedelse inför en aktivitet eller sport, som till att förbättra förmågan inom ett specifikt intresseområde, som sång, golf, ridning.

Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är deltagarens egen motivation till att ta del av och genomföra själva övningsformen. I BK betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling.

Utbildning

I Sverige arrangeras utbildningen till BK-terapeut av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). I hela utbildningen, som är riktad enbart till fysioterapeuter/sjukgymnaster, ingår fem kurser med självstudier mellan varje kurs. Den allra första kursen (BK kurs A) är dock öppen för alla intresserade.