Datum

2023-10-04 - 06
Har varit

Tid

Heldag

Progression BK till funktionell träning

Evidensen för fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa är god till stark, både vad gäller minskade symtom, bättre funktion och ökad livskvalitet. Att träna när man mår dåligt är dock en stor utmaning för många.  Patienterna reagerar ofta negativt på ökad puls, andning och upplevelsen av ansträngning. Den lågaktiva träningen med Basal Kroppskännedom är därmed ett utmärkt sätt att introducera rörelseträning och utveckla en i grunden bra rörelsekvalitet. Genom att succesivt öka belastning och rörelseintensitet och systematiskt ta hand om de reaktioner som uppstår kan en individanpassad träning utformas. Kursen utgår från de grundläggande rörelseövningarna i BK som stegras till övningar i funktionell träning, med utgångspunkt i tyngdlyftning, gymnastik och konditionsträning. Vanliga reaktioner på stegringen presenteras med utgångspunkt i Dropsys existensnivåer där vi går igenom vad som händer på de olika nivåerna; fysiskt, fysiologiskt, psykologiskt och existentiellt.  Utöver praktisk träning består kursen både av teoretisk genomgång om evidensläget för fysisk aktivitet,  träningsfysiologi, idrottspsykologi samt beteendemedicin.

Kursen vänder sig till dig som har uppnått minst utbildningsnivå C. Max 10 deltagare. Kostnad 4800 kr, exklusive moms. Sistan anmälningsdagen 30 augusti -2023