Datum

2022-11-09 - 11
Har varit

Tid

Heldag

BK inom primärvården vid stressrelaterad ohälsa

Temakursens syfte är att förmedla ett hållbart och kvalitetssäkrat arbetssätt med Basal Kroppskännedom vid stressrelaterad ohälsa. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom Primärvården, där det ofta finns behov av korta behandlingsperioder och kontinuerligt patientflöde. Konceptet är kvalitetssäkrat genom ett masterarbete som visar att ”5 gånger gör skillnad”; Patienterna fick nya insikter, lärde sig lyssna på kroppen och förstod kroppens budskap bättre. Deltagarna fick också ökad upplevelse av egenmakt och möjlighet att kunna påverka sitt mående själv.

Utöver kursens stresstema kommer du att få 5 timmars handlett egenövande i Basal Kroppskännedom. Kursen vänder sig till dig som har uppnått minst utbildningsnivå BK C.