Utbildning i Basal Kroppskännedom – Terapeutisk kompetens, fördjupad nivå

Den fördjupade nivån består av 2 delkurser (D-E) och 2 hemövningsperioder, en före kurs D och en mellan kurserna.
På den fördjupade nivån fortsätter vi med inskolningen i ledarrollen. Genom ett reflekterande förhållningssätt fördjupar vi färdigheterna i det individuella patientarbetet och det egna övandet.

Huvudsaklig inriktning är på gruppbehandling, vilket innebär studier i gruppteorier och övningar i att leda grupp.

Målet för den fördjupade nivån är att

  • fördjupad egen erfarenhet av Basal Kroppskännedom i eget övande och i ledarroll
  • fördjupad, reflekterad erfarenhet av behandling med Basal Kroppskännedom
  • fördjupad kunskap om teorierna i Basal Kroppskännedom och om den aktuella forskningen
  • kunna motivera och genomföra gruppbehandlingar i Basal Kroppskännedom
  • kunna presentera Basal Kroppskännedom i olika forum