Utbildning i Basal Kroppskännedom – Terapeutisk kompetens, grundläggande nivå

I den grundläggande nivån ingår tre delkurser, BK A-C, som var och en omfattar 5 dagar.

Kurserna har en praktisk inriktning med övningar i Basal Kroppskännedom och meditation, men successivt också en övning i samtals- och undersökningsmetodik.

För att bana in nya rörelsemönster och fördjupa kroppsliga erfarenheter behövs övning mellan kurserna. Det innebär att en viktig del av utbildningen är självstudier och eget övande på hemmaplan, som sedan följs upp på nästkommande kurs.

Den huvudsakliga inriktningen för den grundläggande nivån är individuell behandling.

Målet för den grundläggande nivån är att

  • få en egen, erfarenhetsbaserad upplevelse av metoden och uttrycka sina upplevelser verbalt
  • få kunskap om verkningarna av Basal Kroppskännedom
  • ha förvärvat grundläggande teoretisk kunskap om Basal Kroppskännedom
  • kunna bedöma när och hur Basal Kroppskännedom är en lämplig behandlingsmetod
  • kunna motivera och genomföra individuella behandlingar med Basal Kroppskännedom