Sjukgymnaster i Bohus län

utbildade i Basal Kroppskännedom

Charlotte Ohlson, grundläggande psykoterapeut examen
Närhälsan Rosenhäll
Rehabmottagning
Österled 2
451 34 Uddevalla
tel: 010-441 65 30
charlotte.ohlson@vgregion.se

Närhälsan Dagson
Vårdcentral
Södergatan 11
451 40 Uddevalla
tel: 010-441 64 00
charlotte.ohlson@vgregion.se