Handledning, praktiskt övande i Basal Kroppskännedom

Kom ihåg att du behöver ha 30 timmar handlett praktiskt övande av BK-lärare eller lärarkandidat för att uppnå terapeutisk kompetens.
Du får tillgodoräkna dig upp till 10 timmars övningstid när du går någon av våra temakurser eller om du går BK A kursen en gång till.

Tai chi – Kort Yangform

Under denna rubrik – Aktuellt – vill jag återvända till några av de rötter som är grunden för metoden Basal Kroppskännedom (BK).

Jacques Dropsy bjöds in till Rättvik av Hans Hof i början av 1970-talet för att lära ut Zenmeditation och därtill hörande kroppsövningar. Se mera info under Vad är Basal Kroppskännedom och Hur startade det som idag kallas Basal Kroppskännedom?.

De kroppsövningar som Jacques Dropsy lärde ut var Tai Chi, kort Yangform, och ett antal förövningar till denna Tai chi form. Förövningarna var inspirerade av Tai chi men också av dans, teater mm. Dessa förövningar har sedan blivit övningskonceptet och förhållningssättet Basal Kroppskännedom.

Jag träffade Jacques under första hälften av 1980-talet och fastnade genast för hans metod och kanske framför allt hans Tai chi. Den form han lärde ut var den korta Yangformen och den formen har sedan följt lärargruppen i BK under alla år. För mera info om Tai chi se under vår rubrik ”Om Tai chi”.

För mig har Tai chi varit ett mycket bra sätt att fördjupa mitt BK-övande, lika väl som BK varit och är ett bra sätt att öva detaljer ur Tai chi formen.

2005 spelade Agneta Winberg in en video för internt bruk, där jag visar den korta Yangformen, inspirerad av Jacques Dropsy. Videon är aldrig tidigare publicerad, men nu lägger vi ut den så att alla intresserade kan ta del av den och förhoppningsvis kan filmen inspirera flera att vilja lära sig Tai chi och kanske också använda den som stöd för eget övande.

Kent Skoglund i juni 2021

BAS MQ-E digitaliseras

I Skåne, och troligen framgent även i Göteborgsområdet så planeras nu BAS MQ-E att digitaliseras. I Skåne förväntas detta ske som en del i det nya journalsystemet ”Millenium” som ska införas successivt från nov. 2020. En arbetsgrupp,  med Lena Hedlund som representant för fysioterapeuterna inom psykiatrin, arbetar på att ta fram skattningsskalor vilka används frekvent bland fysioterapeuter inom psykiatrin i Region Skåne, för att förslagsvis inkluderas i det nya journalsystemet.

BK litteratur blir allt oftare flerspråkig!

Nu har den svenska boken om Basal Kroppskännedom: den levda kroppen av Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Inger Wulf även utkommit på Tyska och Engelska.
Går att beställa på amazon.com, bokus.com, adlibris.com –  sök på författare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund, Inger Wulf

Basal Kroppskännedom : den levda kroppen