Handledning, praktiskt övande i Basal Kroppskännedom

Kom ihåg att du behöver ha 30 timmar handlett praktiskt övande av BK-lärare eller lärarkandidat för att uppnå terapeutisk kompetens.
Du får tillgodoräkna dig upp till 10 timmars övningstid när du går någon av våra temakurser eller om du går BK A kursen en gång till.