Sommarseminariet på Sundsgården 2022

IATBBAT — International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy möttes igen på sommarseminariet, den 7/8—12/8, efter 3 års uppehåll till följd av covid. Det var en mindre grupp på 25 deltagare från 7 länder som övade, diskuterade och umgicks. En BBAT grupp leddes av Lena Hedlund och Liv Egholm, en av Beat Streuli och Anne Marie Böhme. Meditation och tai chi leddes av Susanne Lökke Jörgensen, Gro Randi Fröyland, Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Tanja Johnsen.

I år hade en Seniorgrupp inom BBAT, bestående av Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten, Liv Helvik Skjearven samt Monica Mattsson inkommit med en text gällande hur vi bevarar kärnan inom BBAT och fortsätter utvecklingen framåt inom metoden. Det utmynnade i viktiga, givande diskussioner som fick genomsyra hela veckan. Två viktiga skiljelinjer tydliggjordes, det som är BBAT som lärs ut i utbildningen och det som är kliniska implikationer och anpassning till individen, utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Vi talade också om nyare forskningsrön och hur vi kan använda dessa för ökad förståelse av vad BBAT kan erbjuda som behandling. Flera nya lärarkandidater deltog och dessa bidrog med givande infallsvinklar både på sommar seminariets utformning och på BBAT som metod. Vi talade t.ex. om ordens betydelse för hur vi utför BBAT, t.ex. att ”sensing hands” är en bättre intentionell ingång till sk. ”push hands”.

Styrelsen inom BBAT fick i år nya medlemmar och svenska gruppens representan blev Lena Hedlund som även valdes till ordförande på 2 år. Mer info om nya styrelsen kommer senare.  Vi avslutade seminariet med en samstämmig utvärdering av att det varit en väldigt givande och lyckad sammanstrålning. Nästa gång vi ses är vid ett tvådagars teoriseminarium om Motivation i mars 2023.