Karin Overgaard: Tack för fina år!

I 30 år har Basal Kroppskännedom, Tai Chi och Zenmeditation varit en stor del av mitt liv. 
Under närmare 14 av dessa 30 år har jag delat min kunskap och erfarenhet inom området genom att arrangera och ge kurser i IBKs regi. I början som lärarkandidat och sedan som examinerad lärare i Basal Kroppskännedom.

Det har varit en mycket lärorik, rolig och meningsfull väg och jag känner en djup tacksamhet över alla möten med kursdeltagare, och över samarbetet med mina lärarkollegor och lärarkandidater i IBK.

Livet har tagit sig en annan riktning för mig och mina arbetsdagar kommer att ägnas åt andra spännande arbetsuppgifter, som tar min energi och uppmärksamhet i anspråk. Jag lämnar mitt medlemskap i IBK, nöjd och stolt över den kvalificerade kursverksamhet som föreningen står för och även fortsättningsvis kommer att förmedla.
Karin Overgaard
Karin Overgaard
Torslanda den 12 oktober 2021