Gertrud Roxendal skulle ha fyllt 90 i sommar

”Jag övar hela mig, att bli hela jag”

Det citatet kommer från Gertrud Roxendal (1931-2002).

Gertrud Roxendal
Gertrud utanför sitt hem våren 2001 tillsammans med Nalle, sin tibetanska spaniel.

I år (den 27 juli 2021) skulle Gertrud Roxendal ha fyllt 90 år.

För dig som inte vet så väl vem Gertrud var, kan jag berätta att hon var den svenska sjukgymnast som först såg möjligheterna i Jacques Dropsy´s metod, som han kallade psykotoni. Vi har henne att tacka för mycket.

Gertrud utvecklade Dropsy´s psykotoni till en sjukgymnastisk behandlingsmetod och 1985 doktorerade hon som den första svenska sjukgymnasten inom psykiatri. Avhandlingen hette Body awareness and the body awareness scale, treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy. Den var en utvärdering av Basal Kroppskännedom och av Body Awareness Scale, undersökningsmetoden som hon också utvecklade. Hon var så framsynt! Hon har själv berättat om hur tveksam omgivningen var inför det österländska inflytandet när hon startade med Basal Kroppskännedom, men idag så är det ju allmängods.

Första gången jag träffade henne var 1968. Då var hon verksam i Östergötland. Hon var ensam sjukgymnast på St Birgittas psykiatriska sjukhus och inom all verksamhet i hela Östergötland för utvecklingsstörda. Hon ingick också i den grupp som samlats kring Karl Grunewald och som under hans engagerade ledning arbetade fram en ny lag för vård och omsorg av psykiskt utvecklingsstörda. Hur mycket Gertrud gjorde i detta arbete vet jag inte, men hon var väldigt engagerad i arbetet att skapa bättre förutsättningar för handikappade och sjuka människor och redan då skrev hon sin första bok, Händer i vårdarbete.

Som ensam sjukgymnast i ett stort distrikt, räckte hon ensam inte till, så hon lärde upp personalen och hade assistenter på varje vårdinrättning som tränade de intagna. För det var så fram till 1968, då lagen för vård och omsorg trädde i kraft, att de flesta av våra funktionshindrade medmänniskor bodde på institutioner.

Gertrud värvades som chefgymnast på Lillhagens sjukhus i Göteborg och där fick hon Socialstyrelsens uppdrag att utveckla psykiatrisk sjukgymnastik. Hon började leta efter metoder och kom på så sätt i kontakt med Jacques Dropsy men även andra kroppsterapeuter som Mirjam Goldberg.

Hon arbetade intensivt med att utveckla teorierna och förhållningssättet inom den metod som först bara hette Kroppskännedom och som vi nu känner som Basal Kroppskännedom eller BK. Hon skrev flera böcker. Människosyn, motivation och möte är viktiga begrepp i Basal Kroppskännedom. Hon utvecklade även begreppet Kroppsjag, som används för att beskriva hur kropp och själ hör ihop.

Gertrud samlade en grupp sjukgymnaster kring sig, personer med intresse för helhetsperspektivet. Flera av dem utgör fortfarande kärnan i Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Gruppen arbetade fram utbildningen till terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom och den utvecklingen pågår fortfarande.

Gertrud fortsatte in i det sista att öva dagligen; 30 minuter på förmiddagen och 30 minuter på eftermiddagen.

Vid mitten av 1990-talet slutade hon att undervisa och det har hänt mycket med Basal Kroppskännedom sedan dess. Idag har metoden blivit integrerad i sjukgymnastik/fysioterapi. Fysioterapeuter talar till exempel om ”aktivt sittande” men jag undrar om de vet att uttrycket kommer från Basal Kroppskännedom. Och att öva medveten närvaro är etablerat inom många områden och av många yrkeskategorier. Man kan nog säga att samhället har kommit i kapp Gertrud, som var så långt före sin tid och som såg så väl vad människor behövde.

Basal Kroppskännedom vill slå vakt om ”mjuka värden” som helhetssyn på människan och respekt för individen. Det är extra viktigt idag när den psykiska ohälsan har blivit ett av de största problemen inom sjukvården. Samtidigt blir det tuffare inom vården och vi får allt kortare tid för att göra bedömningar och behandlingar. Vi behöver fortfarande Gertruds tankar och hennes mod för att stå upp för de gamla sanningarna: möte, människosyn, motivation och medvetande.

Det finns mer att läsa om Gertrud Roxendal på hemsidan under Om BK -> Hur Basal Kroppskännedom startade.

Med hälsningar
Agneta Winberg
BK-lärare