Covid-19 och våra kurser

IBK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med våra utbildningar; att som deltagare i IBK-kurser inte ha känningar av feber, snuva, eller förkylning, att vara noggrann med handhygien, att det finns tillgång till handsprit, munskydd vid behov. Att övningsrummet tillåter att vi kan hålla rekommenderat avstånd. När det gäller handledning kommer respektive IBK-lärare följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer.

Vid ökad smittspridning i samhället kan kurser behöva flyttas till annan tidpunkt eller helt ställas in. Se kursprogrammet för information och kontakta aktuell lärare för kursen vid frågor.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK