Reflektioner sommaren 2020

Troligtvis har du som fysioterapeut och som privat person påverkats av coronapandemin. Antagligen möter du, eller kommer möta, patienter som också på något vis drabbats av covid-19. Det pågår forskning gällande vilken behandling och rehabilitering som är mest hjälpsam. Nuvarande rekommendationerna är att behandla och rehabilitera restsymtom och det finns forskning gällande rehabilitering för andra former av postinfektiösa tillstånd. Men något som är tydligt är att människor som har eller haft covid-19 behöver hjälp att komma tillbaka till sin vardag.

Fysioterapeuter som arbetar med Basal Kroppskännedom (BK) har erfarenhet av att hjälpa människor med närvaro, balans och andning. Rehabiliteringen har fokus på basala funktioner som att ligga ner, sitta, stå och gå med närvaro i sig själv och med andra, samt att klara av förflyttningar mellan dessa positioner och att kunna ta sig upp och ner från golvet. Det låter kanske enkelt och basalt, men för de som inte längre har dessa funktioner blir det uppenbart hur mycket det betyder.

”Närvaro i stillhet och i rörelse” har varit en mening som ofta använts i BK- sammanhang. En närvaro i vila och i rörelse är en hjälp till ökad balans i det autonoma nervsystemet. Patienter behöver också hjälp i att tyda kroppens signaler som bland annat sker via det interoceptiva systemet och vagus nerven. Till exempel hjälp med att förstå skillnad på om andnöden kommer från nedsatt lungfunktion eller från ett emotionellt påslag som ångest.

 


Vi människor påverkas av sambanden mellan våra existensdimensioner. Kanske har det aldrig varit så tydligt som nu när beskrivningen av covid- rehabilitering visar på att patienter lider av symtom som utgår från alla existensdimensionerna. Fysiska/fysiologiska processer som lungfunktion, muskelstyrka och kondition. Psykologiska/existentiella som oro, ångest och funderingar på meningen med livet när den sociala distanseringen påverkar både kropp och själ. Patienter lider av extrem trötthet, sömnproblem och neurologiska symtom- det behövs team och en helhetssyn för att möta kommande vårdbehov. Vi fysioterapeuter behövs!

Vi i IBK kommer erbjuda kurser och handledning men vi har alla olika förutsättningar så om du är intresserad av handledning och utbildning så vänligen kontakta aktuell lärare.

Hälsningar.
Anna Sannum Karlsson
Ordförande i IBK