Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Västmanlands län

utbildade i Basal Kroppskännedom

Elisabeth Hanning 
Enheten för Psykosomatisk Medicin
Karlsgatan 17 A
722 14 Västerås
tel arb 021-176 328
tel bost 0223-163 28
elisabeth.hanning@ltv.se

Eva Berggren 
Vuxenpsykiatri Västmanland
Fysioterapin, ing 29
tel 021-175257
eva.berggren@ltv.se

Margaretha Jönsson
avdelningschef/leg. sjukgymnast
Prima Rehab
Herrgärdets FLM
Karlsgatan 17A
722 14 Västerås
tel 021–174 138
margaretha.jonsson@ltv.se

AnnaKarin Öhman

Ätstörningsenheten, Västmanlands sjukhus

721 89 Västerås

tel 021-176288

annakarin.ohman@regionvastmanland.se