Fysioterapeuter/ sjukgymnaster på Gotland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Mette Hillbom
Irisdalsgatan 50
620 42 Visby
mobil 0704- 71 776
mette.hillblom@gotland.se

Marie Segnestam
Sjukgymnastiken
Rehabpsyk
Birkagatan 1Y
621 84 Visby
tel 0498-26 87 61