Fysioterapeuter/ sjukgymnaster på Gotland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Mette Hillbom
Rehab Korpen, smärtrehablitering
621 39 Visby
mobil 0704- 71 776
mette.hillblom@gotland.se

Marie Segnestam
Rehab Korpen
Visby
tel 0498-26 87 61