Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Kronoberg

utbildade i Basal Kroppskännedom

Linda Assarsson
Lupinvägen 22
343 35 Älmhult
tel 0476-134 27, 070-609 50 49
linda.assarsson@telia.com

Susanna Håkansson
Rehabkliniken, Smärtrehab
JF Liedholmsv. 14352 57 Växjö
tel. 0470-586573
mobil 0739-529303
susanna.hakansson@kronoberg.se

Agneta Winberg
Lärare i Basal Kroppskännedom
Lövsångarevägen 1
352 42 Växjö
tel 0470-288 31
agneta.winberg@gmail.com