Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Kalmar län

utbildade i Basal Kroppskännedom

Maj-Lise (Mia) Olsson Liljeström
Sjukgymnastiken, Psykiatriska kliniken
39185 Kalmar
tel. 0480-81698
majliseo@ltkalmar.se

Kerstin Persson
Lärare i Basal Kroppskännedom
Nygatan 14
579 31 Högsby
tel dagtid 0491-177 72
tel kvällstid 0491-21120
kerstin.persson@hogsby.net
Hemsida: Mittlänets Rehab