Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Jämtland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Sara Halvarsson
Skolgatan 46 C
831 45 Östersund
tel 063-12 57 48
tel mob 070-6376317
sarahalvarsson@bredband.net

Mailou Hjelte
Enheten för neuropsykiatri, Område Psykiatri
Fältjägargränd 6
831 83Östersund
063- 15 38 35
mailou.hjelte@jll.se

Lena Magnusson
N. Andalsvägen 1
831 92 Östersund
mobil 070- 24 83 076
lena.magnusson@jll.se

Gunilla F Mårtensson
Ätstörningsenheten Område Psykiatri
Fältjägaregränd 6
831 83 Östersund
tel: 063 – 15 45 97
e-post: gunilla.f.martensson@jll.se

Tove Swensson
Affektiva öppenvårdsenheten, Område Psykiatri
Fältjägargränd 6
831 83Östersund
063- 15 35 44
tove.swenson@jll.se

Birgitta Åslund
Lärare i Basal Kroppskännedom
Skolgatan 46 A
831 45 Östersund
Tel: 076 1035856
birgittaaslund@mail.com