Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Dalarna

utbildade i Basal Kroppskännedom

Marita Andersson
Samtalsmottagningen Falun
791 82 Falun
Tfn: 023-49 14 00

Kajsa Hellström
Även handledare i psykosocialt arbete
Prästgårdsgatan 25
771 32 Ludvika
Mobil 0730-50 93 86
kajsa.hellstrom@humanrum.se
www.humanrum.se

Eva Sköndahl
Sköndahl Konsulting AB
Ekhagsvägen 18
791 94 Falun
tel 070 54 35 807
eva@skondahl.se
Hemsida: www.skondahl.se