Basal Kroppskännedom i utlandet

Norge

NIBK – Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap är IBK:s motsvarighet i Norge

Schweiz

IBA – Institut für Basic Bodyawareness Therapie Schweiz är IBK:s motsvarighet i Schweiz.

Finland

Sirkka-Liisa Euramaa (BK-terapeut)
Kyrkovägen 15 B
02700 Grankulla
Finland
tel mob +358 40 702 71 97
info@fysioka.fi
euramaa(a)gmail.com
www.fysioka.fi/Fysioka

Island

Anna Kristín Kristjánsdóttir Lärare i Basal Kroppskännedom
Grettisgata 18
IS-101 Reykjavik
ICELAND
Mail: annakk@seylan.is
Mail: annak@grund.is
Mobile: +354 891 89 09