Jacques Dropsy är död, han avled den 14 februari 2018

Jacques Dropsy bjöds i början av -70 talet in till Sverige och Rättvik av prästen Hans Hof. Hof hade grundat ett meditationscentrum och där startade Dropsy sin verksamhet i Sverige genom kurser i Zenmeditation och Tai Chi. Detta kom att bli startpunkten för en utveckling inom svensk och därefter även en internationell sjukgymnastik/fysioterapi.

Dropsy var fransman och bosatt i Paris. Han utvecklade under 1960 och 70-talen en metod som han kallade Psykotoni. Dropsy var utbildad mimartist och hämtade mycket av sin inspiration från dans och teater men också från olika västerländska träningsformer såsom Alexanderteknik, Feldenkreis och Labandans. Han var också mycket inspirerad av existentialistisk filosofi och antroposofi. Dropsy var på många sätt en brobyggare och inspirerades också till stor del av österländska idéer och metoder i form av Zenmeditaion och den Kinesiska rörelsekonsten Tai Chi Chuan. Dropsy var även utbildad inom psykoterapi och även där inspirerad av olika inriktningar.

Kroppen och kroppsrörelser var utgångspunkten för att hitta människans inneboende resurser. Dropsy utvecklade ett antal basala och enklare övningar som bildade förövningar till hans undervisning i Tai Chi Chuan eller i folkmun Tai Chi. Dessa förövningar är idag i princip den metod som inom sjukgymnastik/fysioterapi kallas för Basal Kroppskännedom. Metoden och förhållningssättet kännetecknas av en helhetssyn där människans olika element bildar en sammanhållen helhet. Denna helhet präglar människans sätt att röra sig, andas, tala och förhålla sig till andra människor och situationer. Utifrån en teoretisk modell av fyra existensnivåer bestående av sten, vatten, luft och eld samt den kommunikation och samspel som finns mellan dessa delar, förklarade han människans helhet och existens.

Vi är många som mött Dropsy först i Rättvik och därefter i Stjärnsund och som fått stor hjälp i den egna personliga utvecklingen. Hans inspirerande undervisning ledde till att den svenska sjukgymnasten Gertrud Roxendal i mitten av -80-talet startade en första lärargrupp för att föra Dropsys idéer vidare inom svensk och norsk sjukgymnastik/fysioterapi. Dropsy kom att bli denna grupps huvudlärare under alla år fram till och med år 2000 genom årliga kurser. Under dessa 13 år var vi en relativt homogen grupp. Hösten 2000 meddelade Dropsy att han ämnade dra sig tillbaka och han ansåg att vi nu på egen hand kunde föra hans tradition vidare, ” I taught you to fish, now you have to go on by yourselves”. Naturligtvis blev det en stor omställning för lärargruppen. Skulle vi klara oss på egen hand? Vi miste en mycket skicklig lärare, inspirationskälla och handledare. Det förde med sig att vi i lärargruppen fick ta ett större ansvar för att föra metoden vidare, en både spännande och utmanande uppgift. Metoden hade rotat sig så pass inom svensk och norsk sjugymnastik/fysioterapi att det kändes mycket viktigt att denna unika helhetssyn på människan fördes vidare.

Lärargruppen i Basal Kroppskännedom har fortsatt att föra metoden vidare. I Sverige får alla blivande sjukgymnaster/fysioterapeuter stifta bekantskap med Basal Kroppskännedom i sin grundutbildning. Vi har även fortsatt att utveckla undervisningen i Basal Kroppskännedom så att vi nu erbjuder en 5-stegs vidareutbildning för sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Den ursprungliga lärargruppen har växt så att gruppen nu omfattar drygt 40 lärare och lärarkandidater spridda över ett stort antal länder och kontinenter, samlade i en internationell organisation. Metoden blir också mer och mer vetenskapligt beforskad och därmed en naturlig del i utbildning av inte bara sjukgymnaster/ fysioterapeuter utan också annan sjukvårds- och hälsopersonal.

Det Jacques Dropsy startade i början av -70 talet har gradvis växt och är idag en naturlig del av svensk och nordisk sjukvård och börjar även genom idogt arbete att sprida sig till andra delar av världen.

Kent Skoglund

Lärare i Basal Kroppskännedom och medlem i Institutet för Basal Kroppskännedom och medlem i den internationella lärargruppen i Basic Body Awareness Therapy.

Nyhetsbrev IOPTMH

Några viktiga datum att lägga på minnet

  • 8th International Conference of Physical Therapy in Psychiatry and Mental Health, in Helsinki, Finland. OBS – konferensen skulle ha ägt rum 12-14 maj 2020, men är nu uppskjuten, nytt datum kommer.
    More information: www.icppmh2020.com
  • 2nd American Congress «Physical Therapy in Mental Health», September 2020.

Se vidare: Flyer_wcpt_2019_final_05052019

BAS MQ-E digitaliseras

I Skåne, och troligen framgent även i Göteborgsområdet så planeras nu BAS MQ-E att digitaliseras. I Skåne förväntas detta ske som en del i det nya journalsystemet ”Millenium” som ska införas successivt från nov. 2020. En arbetsgrupp,  med Lena Hedlund som representant för fysioterapeuterna inom psykiatrin, arbetar på att ta fram skattningsskalor vilka används frekvent bland fysioterapeuter inom psykiatrin i Region Skåne, för att förslagsvis inkluderas i det nya journalsystemet.

BK litteratur blir allt oftare flerspråkig!

Nu har den svenska boken om Basal Kroppskännedom: den levda kroppen av Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Inger Wulf även utkommit på Tyska och Engelska.
Går att beställa på amazon.com, bokus.com, adlibris.com –  sök på författare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund, Inger Wulf

Basal Kroppskännedom : den levda kroppen