Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress

I det senaste numret (08 2014) av vår facktidning Fysioterapi kunde vi läsa att ”var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom”. Numera är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken för sjukskrivningar. Eftersom stress också sitter i kroppen träffar vi fysioterapeuter många människor med symtom, där stress är en bakomliggande orsak.

Då är det bra att veta att vi har många metoder som hjälper vid stressrelaterad ohälsa. Med övningar i Basal Kroppskännedom hittar människor tillbaka till en friare gång och mer balanserad hållning. De får mer kontakt med andningen och deras medvetna närvaro ökar. Människor lär sig känna igen kroppens signaler och får strategier för att lugna ner ett stresspåslag.

Finns hjälp att få!

Det här vet vi som arbetar med Basal Kroppskännedom redan, men det blir så påtagligt hur verkningsfull metoden är, varje gång vi möter en patient som plötsligt inser att han/hon har förmågan i sig själv att hantera det som sker i kroppen, kroppsliga reaktioner som personen tidigare inte förstod utan i stället kände sig som offer för. Hur självkänslan växer – och stressen minskar – när han/hon hittar redskap att ta hand om stressen och återfår tilltron till sin egen förmåga.

I temakursen Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress, ingår både teori och praktik. Vi övar BK, med inriktning att motverka stress. Vi samtalar om stressteori och stresshantering och vad som kan ingå i en stresshanteringskurs.

Hälsningar Agneta Winberg

Temakurs neurologi

Vi, Lotta och Birgitta med hjälp av Kerstin, har sedan länge haft tankar på en BK kurs med tillämpning vid neurologiska skador och sjukdomar. Vi har strävat efter att deltagarna ska få större säkerhet att använda Basal Kroppskännedom kliniskt genom att göra BK övningar, dela erfarenheter, fundera över kliniska tillämpningar och få referat från vetenskapliga arbeten inom området.

Nu har äntligen idéerna förverkligats och den första temakursen med inriktning mot neurologi gick av stapeln i Östersund 25-27 november. Deltagare från Skåne i söder, Jämtland i norr och Finland i öster samlades för tre intensiva dagars övande och utvecklande av kliniska aspekter inom området.

Deltagarna har aktivt bidragit med erfarenheter och engagemang och uttrycker att de fått en större säkerhet att använda och anpassa Basal Kroppskännedom i sina verksamheter på hemmaplan. Kursen gav även oss mersmak så temakursen kommer att upprepas.

Temakurs neurologi

Hälsningar Lotta Melander, Birgitta Åslund och Kerstin Persson

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna har aktivt bidragit!

Krönikör Anna Sannum Karlsson

Din gångstil påverkar hur du mår

Jag har använt mig av Basal Kroppskännedom i snart 20 år. Min första kurs i Basal Kroppskännedom var för Vivianne Nordvall och jag kommer ihåg hur frustrerande det var att jag inte kunde hälstudsa en tiondel av hur länge Vivianne kunde. Jag var då en vältränad 28-åring som spelade fotboll och sprang både terränglopp och halvmaraton. Jag började öva och förändra mitt hållningsmönster, gångstil och löpsteg. Inte kunde jag ana vilka erfarenhet detta skulle ge mig.

Fascination och erfarenhet

Många, många möten med mig själv och med människor jag mött i livet och i behandlingsrummet har gång på gång gjort mig fascinerad. Hur kan det vara att vi människor blir helare när vi landar ner i våra ben? Människor som förlorat hoppet genom otaliga vårdinsatser undrar hur detta enkla kan hjälpa. Mina tankar går tacksamt till Dropsy , Roxendal och alla andra som , i mina ögon, väldigt tidigt såg möjligheter i att förstå helheten i att vara människa.

Det till synes enkla är ett tufft jobb. När vi landar ner i våra ben ändras ofta andningen. Så här beskrevs det i mitt behandlingsrum härom veckan: ”När jag mjuknar i svanken så öppnar jag upp för min andning, och det är som att andningen är en liten rädd skådespelare som kommer in på en stor scen, hela bäckenskålen, skådespelaren vill helst dra sig tillbaka, upp i bröstkorgen, men med mjuka samlande rörelser och m-ljudet så vågar skådespelaren vara kvar och det bli lugnt i hela mig”

Vad är det som händer?

Klinisk erfarenhet och forskning hjälper oss att förstå. För mig är forskning inom neurofysiologi och neuropsykologi en pusselbit och nyligen läste jag i en morgon tidning ”Din gångstil påverkar hur du mår”. Här har psykologer och fysioterapeuter från flera länder samarbetat. De tar stöd ifrån tidigare forskning som visat på att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom, och de ställer sig frågan om ifall rörelsekvaliten har någon betydelse. De beskriver gångmönstret hos människor med ökad depressivitet: mindre armrörelser(bristande diagonaler och bristande samlat rörelsemönster) mindre rörelse i vertikal riktning (bristande svikt och flexibilitet längs balanslinjen) ökad rörelse i lateral rörelse (bristande stabilitet längs balanslinjen). De beskriver det vi ser och bedömer utifrån kroppsjagsfunktioner, men med andra ord. I studien mäter de deltagarnas förmåga att minnas positivt eller negativt laddade ord beroende på gångstilen. De som går med ökad armpendling, ökad flexibilitet i balanslinjen och i ett mer samlat rörelsemönster minns mer av de positivt laddade orden.

Kan det vara det som hände min patient? Det samlade rörelsemönstret gav möjligheten till positiva tankar och känslor, andningen blev friare och ångesten gav vika. Andningen vågade vara kvar på den inre scenen. Vi jobbade inte med att ta bort negativa tankar eller känslor utan tillför ett samlat rörelsemönster, precis som i studien, och det påverkar hjärnan i att vara i kontakt med positivt laddade känslor och tankar. Enkelt och väldigt komplext på en och samma gång!

Artikeln

“In summary, the results of our study indicate, that changes in
gait pattern affects the way people process negative and positive
material.”

Michalak, J., Rohde, K., Troje, N. F. (2015) How we walk affects what we remember: Gait modifications through biofeedback change negative affective memory bias Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 46:121 – 125

 

 

 

 

10-års jubileum

Nu är det tio år sedan fysioterapeutprogrammet i Lund införde BK A som en obligatorisk kurs till samtliga studenter under kursen ”Fysioterapi för mental hälsa och psykiatri”.

Universitet i Lund är den enda av utbildningarna till fysioterapeut som har certifierade BK-lärare som kursledare och kursen motsvarar därför den BK A som ges i IBK:s regi.

Genom åren har intresset bland studenterna ökat och kursen är nu helt integrerad i utbildningen. Studenterna rapporterar aha-upplevelser och nya insikter under kursen. De kan också överföra sina nya erfarenheter till sitt dagliga liv t.ex. träning, och har många tankar och idéer om hur man kan använda Basal Kroppskännedom i all fysioterapi.

Hälsningar Agneta Winberg

Fysioterapistudenter i Lund

Fysioterapistudenter vid Lunds Universitet

 

Forskning pågår

Konsensus i Basal Kroppskännedom

I januari 2014 samlades 29 BK lärare och lärarkandidater från Europa (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Holland och Spanien) samt en forskare som inte var BK lärare för att tillsammans formulera BKs centrala teorier. Gruppen arbetade mycket intensivt över en veckohelg i Bergen, Norge för att komma fram till konsensus. Konsensus är en typ av beslutsfattande som innebär att deltagarna gemensamt strävar efter att hitta samförstånd. Det samförstånd som vi sökte handlade om vilka teorier, fenomen och begrepp som är centrala i vår BK metod.

Gruppen arbetade både enskilt, i smågrupper samt i plenum och producerade, redigerade och diskuterade sig fram till vad som var det som representerade BKs teoretiska kärna. Mycket material produceras. Detta material är nu under bearbetning enligt vetenskapligt vedertagna sätt för att producera en konsensusteori. En internationell grupp av BK forskare arbetar med materialet för att sätta samman en artikel om BK och BK teorier som ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Synliggöra

Som BK lärare ser jag oerhört positivt på att våra BK teorier utforskas och synliggörs i sammanhang som når utanför vår grupp. Vi tror också att alla BK fysioterapeuter kommer att ha stor nytta och glädje av dessa dokument. På detta sätt kan vi bli starka tydliga och synliga när det gäller BK och de BK teorier som förenar den växande internationella gruppen av BK-terapeuter.

hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten