Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Aktuella temakurser

Filtrera listan genom att kryssa för det du är intresserad av.

Kurskategorier

Regioner

Lärare


Tai Chi for Arthritis 2 samt update TCA

Under TCA 2 kursen får du en repetition och uppdatering av den grundläggande kursen i TCA. Du kommer att fördjupa din form samt lära dig 9 nya rörelser. TCA-konceptet är en kortform i Tai Chi som kan läras ut till patienter med smärta, stelhet eller depression. Det finns god evidens för Tai Chi vid psykiska probelm, smärta, rädsla och balansproblem. Vid uppdaterings-kursen utforskas och diskuteras egna erfarenheter av att lära ut TCA till deltagare/patienter. Konsten att lära ut Tai Chi tränas och fördjupas. Ditt tidigare internationella instruktörcertifikat förnyas.
När 2020-08-29. 2 dagar lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, Hälsans hus
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2020-07-15

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-09-26. 1 dag.Lördag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-08-24

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2020-10-02. 1 dag
Var Östersund
Pris 1500 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2020-09-02

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-10-07. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-09-07

Tai Chi for Arthritis – TCA del 1

TCA är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och tai chi. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA
När 2020-10-10. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-09-10

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-10-21. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-10-01

BK handledning/repetition/ fördjupning i eget övande

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande
När 2020-11-07. 2 dagar, vi startar kl 10 på lördagen
Var stockholm . Tavastkliniken. externat
Pris 3000 + moms
Lärare Kent Skoglund
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-10-26

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-11-23. 1 dag. Måndag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-10-26

Tai Chi for Fallprevention (TCAFP)

TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat
När 2020-12-05. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Stockholm Tavastkliniken, Södermalm
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till Kenta11497@hotmail.com senast 2020-11-08

Tai chi for arthritis for fall prevention

Tai Chi for Fallprevention (TCAFP) TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat När 2020-12-05. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16 Var Stockholm Tavastkliniken, Södermalm Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten Anmälan till Kenta1497@hotmail.com senast 2020-11-08
När 2020-12-05. 2 dagar med start 201205 kl 1000
Var
Pris 3.200 + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-11-08

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-02-06. 1 dag.Lördag
Var
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-01-11

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-03-17. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-02-15

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-04-26. 1 dag.Måndag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-03-26

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-05-19. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-04-20

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-09-11. 1 dag.Lördag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-08-16

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-10-27. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-09-20

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-11-15. 1 dag.Måndag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-10-18