Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Aktuella temakurser

Filtrera listan genom att kryssa för det du är intresserad av.

Kurskategorier

Regioner

Lärare


BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2020-10-02. 1 dag
Var Östersund
Pris 1500 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2020-09-02

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-10-07. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-09-07

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-10-21. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-10-01

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-11-23. 1 dag. Måndag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-10-26

Tai chi for arthritis for fall prevention

Tai Chi for Fallprevention (TCAFP) TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egenövande i IBK:s regi. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-12-05. 2 dagar med start 201205 kl 1000
Var Stockholm, Tavastkliniken externat
Pris 3.200 + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-11-08

BK inom primärvården vid stressrelaterad ohälsa

Temakursens syfte är att förmedla ett hållbart och kvalitetssäkrat arbetssätt med Basal Kroppskännedom vid stressrelaterad ohälsa. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom Primärvården, där det ofta finns behov av korta behandlingsperioder och kontinuerligt patientflöde. Konceptet är kvalitetssäkrat genom ett masterarbete som visar att ”5 gånger gör skillnad”; Patienterna fick nya insikter, lärde sig lyssna på kroppen och förstod kroppens budskap bättre. Deltagarna fick också ökad upplevelse av egenmakt och möjlighet att kunna påverka sitt mående själv. Utöver kursens stresstema kommer du att få 5 timmars handlett egenövande i Basal Kroppskännedom. Kursen vänder sig till dig som har uppnått minst utbildningsnivå BK C.
När 2021-01-27. 3 dagar.
Var Norrköping, externat
Pris 4800 kr + moms
Lärare Jenny Noreklint Larsson
Anmälan till Jenny@vidafysio.se senast 2021-01-08

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-02-06. 1 dag.Lördag
Var
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-01-11

Tai Chi for Arthritis Fallprevention, TCA FP

Tai Chifor Arthritis Fallprevention (TCAFP) TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egenövande i IBKs regi. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-03-06. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, kursen går på Hälsans hus vid Mårtenstoget, centrala Lund, externat
Pris 3200 SEK + moms, kursmaterial tillkommer
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2021-02-05

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-03-17. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-02-15

BK och Tai Chi i ditt patientarbete

Idag är det viktigt att patientarbetet är evidensbaserat vilket både BK och Tai Chi är för flera patientgrupper. Kursen BK och Tai Chi grundar sig på det faktum att BK delvis har sina rötter i Tai Chi samt att rörelseprinciper och förhållningssätt är gemensamma. Vi gör de absolut enkla övningarna och de är direkt användbara i ditt patientarbete både individuellt och i grupp. För att gå denna kurs krävs inga förkunskaper. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-04-24. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, kursen går på Hälsans hus vid Mårtenstoget, centrala Lund, externat
Pris 3200 SEK +moms
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2021-03-19

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-04-26. 1 dag.Måndag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-03-26

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-05-19. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-04-20

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-09-11. 1 dag.Lördag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-08-16

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2021-10-01. 1 dag
Var Östersund
Pris 1600+moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2021-09-03

Tai chi for arthritis

Tai Chi for Arthritis, TCA, är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och Tai chi. Indikation är smärta,stelhet och depression. Tai chi har evidens bl.a. som behandling för smärta och mental ohälsa. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egetövande i IBK:s regi. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-10-09. 2 dagar med start 201010 kl 1000
Var Stockholm, Tavastkliniken externat
Pris 3200 + moms + kursmaterial
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-09-10

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-10-27. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-09-20

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-11-15. 1 dag.Måndag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-10-18

Tai Chi for Arthritis 2 samt update TCA

Tai Chi for Arthritis 2 samt update TCA Under TCA 2 kursen får du en repetition och uppdatering av den grundläggande kursen i TCA. Du kommer att fördjupa din form samt lära dig 9 nya rörelser. TCA-konceptet är en kortform i Tai Chi som kan läras ut till patienter med smärta, stelhet eller depression. Det finns god evidens för Tai Chi vid psykiska probelm, smärta, rädsla och balansproblem. Vid uppdaterings-kursen utforskas och diskuteras egna erfarenheter av att lära ut TCA till deltagare/patienter. Konsten att lära ut Tai Chi tränas och fördjupas. Ditt tidigare internationella instruktörcertifikat förnyas. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egetövande i IBK:s regi Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2021-11-27. 2 dagar med start 2021 lördag 27 november kl 1000
Var Stockholm, Tavastkliniken externat
Pris 3.200 + moms samt kostnad för kursmaterial
Lärare Kent Skoglund , Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2021-10-29