Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Aktuella temakurser

Filtrera listan genom att kryssa för det du är intresserad av.

Kurskategorier

Regioner

Lärare


BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2019-10-21. 1 dag.Måndag
Var Malmö
Pris 1500 + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2019-09-14

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom

Under kursen kommer vi att träna på att använda Basal Kroppskännedom i individuell behandling och i gruppverksamhet. Vi fördjupar och diskuterar möjligheter riktat mot både fysiska och kognitiva frågeställningar inom neurologisk behandling. Kursen består av praktiska övningspass, seminarier och fallbeskrivningar. Vi utgår i behandlingen med Basal Kroppskännedom från patientens resurser ur ett helhetsperspektiv där fokus ligger på funktion, aktivitet och delaktighet. Deltagarna bör ha erfarenhet av patientarbete inom neurologi. Förbered genom att reflektera över patientfall och fundera över vilka frågeställningar du vill diskutera under kursdagarna.
När 2019-11-06. 3 dagar
Var Stockholm
Pris 4500 kr + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2019-09-16

Att guida i Basal Kroppskännedom

Att träna sig i att kunna stimulera människor att bygga resurser med hjälp av övningar i Basal Kroppskännedom. Kursen bygger på diskussionsseminarier och praktiska övningspass. Övningspassen består dels av egen fördjupning och guidning och dels av par- och smågruppsövningar. Deltagarna guidar varandra, penetrerar möjligheterna i olika övningar och utforskar hur man kan komma vidare i patientarbetet på hemmaplan. Seminarierna sammanfattar och belyser det vi träffat på under de praktiska momenten vad gäller t ex närvaro, beröring, intoning, metaforer och instruktioner. Du ska helst ha förkunskaper i Basal Kroppskännedom (BK A) för att gå kursen. Tänk också gärna igenom vilka patienter du möter och var du befinner dig i din egen process med BK.
När 2019-11-06. 3 dagar.
Var Stockholm.
Pris 4500 + moms
Lärare Kerstin Persson
Anmälan till kerstin.persson@hogsby.net senast 2019-09-16

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2019-11-09. 2 dagar.
Var Stockholm.
Pris 3000 + moms
Lärare Kent Skoglund
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2019-10-23

TCAFP – Tai chi for fall prevention

Tai Chi for Fallprevention (TCAFP) TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat
När 2019-11-30. 2 dagar, vi startar kl 10 på lördagen
Var stockholm . Tavastkliniken. externat
Pris 3200 inkl DVD + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2019-11-08

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-01-29. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-01-07

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2020-02-07. 1 dag
Var Östersund
Pris 1500 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2020-01-13

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-02-08. 1 dag. Lördag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-01-07

Tai Chi for Arthritis (TCA)

TCA är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och tai chi. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-03-07. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, Hälsans hus
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten och Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2020-02-03

Tai Chi for Arthritis 2 samt update TCA

Under TCA 2 kursen får du en repetition och uppdatering av den grundläggande kursen i TCA. Du kommer att fördjupa din form samt lära dig 9 nya rörelser. TCA-konceptet är en kortform i Tai Chi som kan läras ut till patienter med smärta, stelhet eller depression. Det finns god evidens för Tai Chi vid psykiska probelm, smärta, rädsla och balansproblem. Vid uppdaterings-kursen utforskas och diskuteras egna erfarenheter av att lära ut TCA till deltagare/patienter. Konsten att lära ut Tai Chi tränas och fördjupas. Ditt tidigare internationella instruktörcertifikat förnyas.
När 2020-04-18. 2 dagar lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, Hälsans hus
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2020-03-23

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-05-06. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-04-06

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-05-11. 1 dag. Måndag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-04-14

Basal Kroppskännedom inom kommunal rehab och annan hemsjukvård

Här fokuserar vi på enkla rörelse och funktioner – så som att sitta, stå, gå, olika förflyttningar, samt funktionell träning. Övningar med fokus på balans, hållning och andning ger möjlighet till rehabilitering i hemmet. Genom att öva medveten närvaro i rörelse och stillhet kommer du i kontakt med dina egna kroppsliga resurser och icke-verbal kommunikation. Det ger ökade förutsättningar för relationer och samarbete med människor du möter. Teorier om helhetssyn, drivkrafter, skam och stressreaktioner kommer att varvas med det egna övandet. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-08-26. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-08-03

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-09-26. 1 dag.Lördag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-08-24

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2020-10-02. 1 dag
Var Östersund
Pris 1500 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2020-09-02

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-10-07. 3 dagar
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4500kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-09-07

Tai Chi for Arthritis – TCA del 1

TCA är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och tai chi. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA
När 2020-10-10. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Stockholm, Tavastkliniken, Södermalm
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-09-10

BK handledning/repetition/ fördjupning i eget övande

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande
När 2020-11-07. 2 dagar, vi startar kl 10 på lördagen
Var stockholm . Tavastkliniken. externat
Pris 3000 + moms
Lärare Kent Skoglund
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2020-10-26

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande

Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2020-11-23. 1 dag. Måndag
Var Malmö
Pris 1500 kr+ moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2020-10-26

Tai Chi for Fallprevention (TCAFP)

TCAFP, fokuserar på att förhindra fall och minska rörelserädsla och rädsla för fall. Tai Chi formen är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är mycket stor, det vill säga Tai Chi har hög evidens som fall-prevention. Tai Chi for Arthritis är den grundform som används eftersom säkerhet och balans är centrala faktorer. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat
När 2020-12-05. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Stockholm Tavastkliniken, Södermalm
Pris 3200 kronor samt moms, dvd ingår som skickas till dig innan kursstart
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till Kenta11497@hotmail.com senast 2020-11-08