Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Vid internat tillkommer kostnad för kost och logi.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Med reservation för ändringar.

Temakurserna för 2019 hittar du längre ner på sidan

 

Temakurser 2018

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande, 2 dagar, 3000+moms

V 45, 10-11 november i Stockholm. Anmälan till Kent Skoglund senast 23 oktober.E-post: kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stressrelaterad ohälsa, 3 dagar, 4500 kr + moms

V42, 15 – 18 oktober i Växjö. Vi startar kl 13.30 på måndagen och slutar kl 12 på torsdagen. Anmälan till Agneta Winberg e-post: agneta.winberg@gmail.com senast 12 augusti. Kursen hålls som internat/externat möjligt.

 

OBS NY KURS !!  Tai Chi för Fallprevention, 2 dagar 3000 kr + moms. Kostnad för kursmaterial, DVD, tillkommer

Tai Chi för Fallprevention  är en speciell  tai chiform som fokuserar på förebyggande balansövningar.  Tai Chi har i vetenskapliga studier visat sig ha hög evidens för att förebygga fall hos äldre. TC Fallprevention är även den lätt att integrera med BK-övningar och bygger på TCA konceptet. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat både i  TCA och Tai Chi för Fallprevention.

V 48, 1-2 december 2018 i Stockholm. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 5 november 2018. E-post: agyllensten@gmail.com eller kenta1497@hotmail.com.

 

Temakurser 2019

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande, 1 dag, 1500 + moms

V4, fredagen den 25 januari 2019 i Östersund. Anmälan till Birgitta Åslund birgittaaslund@mail.com senast 21/12 -18.

V 9, lördagen den 2 mars 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 4/2. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

V 21, måndagen den 20 maj 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 23/4.

V 39, lördagen den 28 september 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 29/8.

V40, fredagen den 4 oktober 2019 i Östersund. Anmälan till Birgitta Åslund birgittaaslund@mail.com senast 4/9.

V 43, måndagen den 21 oktober 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum
Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 14/9.

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande, 2 dagar, 3000+moms

V 45, 9-10 november 2019 i Stockholm. Anmälan till Kent Skoglund senast 23 oktober. E-post: kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning 3 dagar, 4500 kr + moms

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom

V 4, 23-25 januari 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 7/1. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

V 42, 16– 18 oktober 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 16/9. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

Basal Kroppskännedom inom kommunal rehab och annan hemsjukvård 3 dagar, 4500 kr + moms

Här fokuserar vi på enkla rörelse och funktioner – så som att sitta, stå, gå, olika förflyttningar, samt funktionell träning. Övningar med fokus på balans, hållning och andning ger möjlighet till rehabilitering i hemmet. Genom att öva medveten närvaro i rörelse och stillhet kommer du i kontakt med dina egna kroppsliga resurser och icke-verbal kommunikation. Det ger ökade förutsättningar för relationer och samarbete med människor du möter. Teorier om helhetssyn, drivkrafter, skam och stressreaktioner kommer att varvas med det egna övandet.

V 40 2- 4 oktober 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 2/9.

Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning 3 dagar, 4500 kr + moms

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom

V 10, 6- 8 mars 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 6/2. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

V 35, 28-30 augusti 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson anna.sannum@gmail.com senast 5/8

Basal Kroppskännedom med inriktning mot stressrelaterad ohälsa, 3 dagar, 4500 kr + moms

V37, 9 – 12 september i Växjö. Vi startar kl 13.30 på måndagen och slutar kl 12 på torsdagen. Anmälan till Agneta Winberg e-post: agneta.winberg@gmail.com senast 12/8. Kursen hålls som internat/externat möjligt.

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom, 3 dagar 4500 kr + moms

Under kursen kommer vi att träna på att använda Basal Kroppskännedom i individuell behandling och i gruppverksamhet. Vi fördjupar och diskuterar möjligheter riktat mot både fysiska och kognitiva frågeställningar inom neurologisk behandling. Kursen består av praktiska övningspass, seminarier och fallbeskrivningar. Vi utgår i behandlingen med Basal Kroppskännedom från patientens resurser ur ett helhetsperspektiv där fokus ligger på funktion, aktivitet och delaktighet. Deltagarna bör ha erfarenhet av patientarbete inom neurologi. Förbered genom att reflektera över patientfall och fundera över vilka frågeställningar du vill diskutera under kursdagarna.

V45, 6-8 november 2019 i Stockholm. Anmälan till Birgitta Åslund senast 16/9. E-post: birgittaaslund@mail.com

Att guida i Basal Kroppskännedom, 3 dagar 4500 + moms

Att träna sig i att kunna stimulera människor att bygga resurser med hjälp av övningar i Basal Kroppskännedom. Kursen bygger på diskussionsseminarier och praktiska övningspass. Övningspassen består dels av egen fördjupning och guidning och dels av par- och smågruppsövningar. Deltagarna guidar varandra, penetrerar möjligheterna i olika övningar och utforskar hur man kan komma vidare i patientarbetet på hemmaplan. Seminarierna sammanfattar och belyser det vi träffat på under de praktiska momenten vad gäller t ex närvaro, beröring, intoning, metaforer och instruktioner. Du ska helst ha förkunskaper i Basal Kroppskännedom (BK A) för att gå kursen. Tänk också gärna igenom vilka patienter du möter och var du befinner dig i din egen process med BK.

V45, 6-8 november 2019 i Stockholm. Anmälan till Kerstin Persson senast 16/9. E-post: kerstin.persson@hogsby.net

Kurser i Tai chi

OBS NY KURS !!  Tai Chi för Fallprevention, 2 dagar 3000 kr + moms. Kostnad för kursmaterial, DVD, tillkommer

Tai Chi för Fallprevention  är en speciell  tai chiform som fokuserar på förebyggande balansövningar.  Tai Chi har i vetenskapliga studier visat sig ha hög evidens för att förebygga fall hos äldre. TC Fallprevention är även den lätt att integrera med BK-övningar och bygger på TCA konceptet. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat både i  TCA och Tai Chi för Fallprevention.

V 11, 16-17 mars  2019 i Lund. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 15 februari 2019 . E-post: agyllensten@gmail.com eller kenta1497@hotmail.com.

Tai chi for Arthritis – TCA del 1, 2 dagar 3000 kr + moms. Kostnad för kursmaterial, DVD, tillkommer.

V 20, 18-19 maj-19 i Lund. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 1 maj-19. E-post: agyllensten@gmail.com eller kenta1497@hotmail.com.

TCA är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och tai chi. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA

Tai chi for Arthritis – TCA del 1, 2 dagar 3000 kr + moms.

Kostnad för kursmaterial, DVD, tillkommer.

V 40, 5-6 oktober -19 i Stockholm. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten eller Kent Skoglund senast 16 september-19. E-post: agyllensten@gmail.com eller kenta1497@hotmail.com.

TCA är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och tai chi. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA