Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Vår nya utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.
Kurserna har döpts om till BK kurs A, BK kurs B, BK kurs C, BK kurs D och BK kurs E. Namnändringen har gjorts för att identifiera den nya studieordningen.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad för kost och logi tillkommer beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

Kursprogrammet för 2019 är klart och finns längre ner på denna sida.

 

KURSPROGRAM 2018

Basal Kroppskännedom A, 5 dagar

Pris: 6500 kr + moms

V 38, 17-21 september i Östersund, externat. Anmälan till Birgitta Åslund senast 17 augusti 2018. E-post: birgittaaslund@mail.com

V 43, 22-26 oktober i Stockholm, externat. Anmälan till Lotta Melander senast 24 september, 2018.E-post: lotta.melander2@gmail.com

V 48, 26-30 november i Oskarshamn, externat. Anmälan till Kerstin Persson senast 22 oktober 2018. E-post: kerstin.persson@hogsby.net

Basal Kroppskännedom B, 5 dagar

Pris: 7500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V 42, 15-19 oktober i Stockholm, externat. Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 17 september 2018. E-post: cajsa.wahlberg@icloud.com

Basal Kroppskännedom C, 5 dagar

Pris: 9500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V 42, 15-19 oktober, plats Lund, externat. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 1 september 2018. E-post: agyllensten@gmail.com

Basal Kroppskännedom D, 5 dagar

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V 48, 26 -30 november 2018, i Malmö, externat. Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 1 september 2018. Tfn: 0707-849 444 eller e-post:  anna.sannum@gmail.com

 

TERAPEUTISK KOMPETENS EXAMINATIONSKURS individuell studieplan

V 47, 22-23 november i Oskarshamn, externat. Anmälan till Kerstin Persson senast 1 februari 2018. E-post: kerstin.persson@hogsby.net

 

KURSPROGRAM 2019

Basal Kroppskännedom A

Pris: 6500 kr + moms

V4, 21-25 januari 2019 i Göteborg, externat. Anmälan till Karin Overgaard senast 21 december 2018. E-post: karin@kompetensgladje.se

V11, 11-15  mars 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 11 februari 2019. E-post: cajsa.wahlberg@icloud.com

V14, 1-5 april 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 1mars 2019. E-post: anna.sannum@gmail.com. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

V 21, 20 – 24 maj 2019 i Växjö, internat/externat. Anmälan till Agneta Winberg senast 20 april 2019. E-post: agneta.winberg@gmail.com

V35, 26-30 augusti 2019 i Norrköping, externat. Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 1 augusti 2019.
E-post: jenny@vidafysio.se

V43, 21-25 oktober 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Lotta Melander senast 23 september 2019. E-post: lotta.melander2@gmail.com

V47, 18-22 november 2019 i Umeå, externat. Anmälan till Birgitta Åslund senast 18 oktober 2019. E-post: birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 7500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V4, 21-25 januari 2019 i Norrköping, externat. Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 20 december 2018.
E-post: jenny@vidafysio.se

V6, 4 – 8 februari 2019 i Växjö, internat/externat. Anmälan till Agneta Winberg senast 4 januari 2019. E-post: agneta.winberg@gmail.com

V15, 8-12 april 2019 i Lund, externat. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 8 mars 2019. E-post: agyllensten@gmail.com

V19, 6-10 maj 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Lotta Melander senast 8 april 2019. E-post: lotta.melander2@gmail.com

V41, 7-11 oktober 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 9 september 2019. E-post: cajsa.wahlberg@icloud.com

V46, 11-15 november 2019 i Malmö. Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 23 september 2019. E-post: anna.sannum@gmail.com. Finns nu möjlighet till boende några km från kurslokalen.

Basal Kroppskännedom C

Pris: 9500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V6, 4-8 februari 2019 i Malmö. Anmälan till Birgitta Åslund senast 4 januari 2019. E-post: birgittaaslund@mail.com

V6, 4-8 februari 2019 i Malmö. Anmälan till Kerstin Persson senast 4 januari 2019. E-post: kerstin.persson@hogsby.net

V13, 25-29 mars 2019 i Vaxholm, internat/externat. Anmälan till Kent Skoglund, senast 25 februari 2019. E-post: kenta1497@hotmail.com

V37, 9-13 september i Göteborg, externat. Anmälan till Karin Overgaard senast 9 augusti 2019. E-post: karin@kompetensgladje.se

V42, 14-18 oktober 2019 i Lund, externat. Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 14 september 2019. E-post: agyllensten@gmail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Kerstin Persson senast 31oktober 2018. E-post: kerstin.persson@hogsby.net

V47, 18-22 november 2019 i Vaxholm, internat/externat. Anmälan till Kent Skoglund senast 17 september 2019. E-post: kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom E

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm, externat. Anmälan till Birgitta Åslund senast 31 oktober 2018. E-post: birgittaaslund@mail.com