Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

Nu finns kursprogrammet för 2020!

KURSPROGRAM 2019

Basal Kroppskännedom A

Pris: 6500 kr + moms

V04, 21-25 januari 2019 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 21 december 2018, karin@kompetensgladje.se

V11, 11-15 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 11 februari 2019, cajsa.wahlberg@icloud.com

V14, 1-5 april 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 1 mars 2019, anna.sannum@gmail.com

V21, 20 – 24 maj 2019 i Växjö. Internat, Externat.
Anmälan till Agneta Winberg senast 20 april 2019, agneta.winberg@gmail.com

V39, 23-27 september 2019 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2 september 2019, jenny@vidafysio.se

V43, 21-25 oktober 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 23 september 2019, lotta.melander2@gmail.com

V47, 18-22 november 2019 i Umeå. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 18 oktober 2019, birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 7500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V04, 21-25 januari 2019 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 20 december 2018, jenny@vidafysio.se

V06, 4-8 februari 2019 i Växjö. Internat, Externat.
Anmälan till Agneta Winberg senast 4 januari 2019, agneta.winberg@gmail.com

V15, 8-12 april 2019 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 8 mars 2019, agyllensten@gmail.com

V19, 6-10 maj 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 8 april 2019, lotta.melander2@gmail.com

V41, 7-11 oktober 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 9 september 2019, cajsa.wahlberg@icloud.com

V46, 11-15 november 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 7 oktober 2019, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 9500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V06, 4-8 februari 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 4 januari 2019, birgittaaslund@mail.com

V06, 4-8 februari 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 4 januari 2019, kerstin.persson@hogsby.net

V13, 25-29 mars 2019 i Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 25 februari 2019, kenta1497@hotmail.com

V42, 14-18 oktober 2019 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 14 september 2019, agyllensten@gmail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 31 oktober 2019, kerstin.persson@hogsby.net

V47, 18-22 november 2019 i Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 17 september 2019, kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 12 500 kr + moms inklusive rapportsvar

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 31 oktober 2019, birgittaaslund@mail.com

KURSPROGRAM 2020

Basal Kroppskännedom A

Pris: 6500 kr + moms

V04, 20-24 januari 2020 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 20 december 2019, karin@kompetensgladje.se

V11, 9-13 mars 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 7 februari 2020, cajsa.wahlberg@icloud.com

V17, 20-24 april 2020 i Luleå. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 20 mars 2020, birgittaaslund@mail.com

V40, 28 september - 2 oktober 2020 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 28 augusti 2020, Jenny@vidafysio.se

V43, 19-23 oktober 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 21 september 2020, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 7500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V04, 20-24 januari 2020 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 18 november 2019, anna.sannum@gmail.com

V17, 20-24 april 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 23 mars 2020, lotta.melander2@gmail.com

V40, 28 september - 2 oktober 2020 i Lund, Hälsans hus. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 1 september 2020, agyllensten@gmail.com

V41, 5-9 oktober 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 4 september 2020, cajsa.wahlberg@icloud.com

V47, 16-20 November 2020 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 16 oktober 2020, Jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom C

Pris: 9500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V05, 27-31 januari 2020 i Växjö. Internat. Arrangör:Agneta Winberg
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 20 november 2020, agneta.winberg@gmail.com

V13, 23-27 mars 2020 i Bogesund, Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 24 februari 2020, kenta1497@hotmail.com

V14, 30 mars - 3 april 2020 i Lund. Externat. Hälsans hus
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 29 februari 2020, agyllensten@gmail.com

V43, 19-23 oktober 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 4 september 2020, birgittaaslund@mail.com

V43, 19-23 oktober 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 4 september 2020, kerstin.persson@hogsby.net

Basal Kroppskännedom D

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V13, 23-27 mars 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 31 oktober 2019, birgittaaslund@mail.com

V17, 20-24 april 2020 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 18 november 2019, anna.sannum@gmail.com

V47, 16-20 november 2020 i Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 21 september 2020, kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 12 500 kr + moms inklusive rapportsvar

V13, 23-27 mars 2020 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 31 oktober 2019, kerstin.persson@hogsby.net