Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

KURSPROGRAM 2019

Basal Kroppskännedom A

Pris: 6500 kr + moms

V04, 21-25 januari 2019 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 21 december 2018, karin@kompetensgladje.se

V11, 11-15 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 11 februari 2019, cajsa.wahlberg@icloud.com

V14, 1-5 april 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 1 mars 2019, anna.sannum@gmail.com

V21, 20 – 24 maj 2019 i Växjö. Internat, Externat.
Anmälan till Agneta Winberg senast 20 april 2019, agneta.winberg@gmail.com

V39, 23-27 september 2019 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2 september 2019, jenny@vidafysio.se

V43, 21-25 oktober 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 23 september 2019, lotta.melander2@gmail.com

V47, 18-22 november 2019 i Umeå. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 18 oktober 2019, birgittaaslund@mail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 7500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V04, 21-25 januari 2019 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 20 december 2018, jenny@vidafysio.se

V06, 4-8 februari 2019 i Växjö. Internat, Externat.
Anmälan till Agneta Winberg senast 4 januari 2019, agneta.winberg@gmail.com

V15, 8-12 april 2019 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 8 mars 2019, agyllensten@gmail.com

V19, 6-10 maj 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 8 april 2019, lotta.melander2@gmail.com

V41, 7-11 oktober 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 9 september 2019, cajsa.wahlberg@icloud.com

V46, 11-15 november 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 7 oktober 2019, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 9500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V06, 4-8 februari 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 4 januari 2019, birgittaaslund@mail.com

V06, 4-8 februari 2019 i Malmö. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 4 januari 2019, kerstin.persson@hogsby.net

V13, 25-29 mars 2019 i Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 25 februari 2019, kenta1497@hotmail.com

V42, 14-18 oktober 2019 i Lund. Externat.
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 14 september 2019, agyllensten@gmail.com

Basal Kroppskännedom D

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 31 oktober 2019, kerstin.persson@hogsby.net

V47, 18-22 november 2019 i Vaxholm. Internat, Externat.
Anmälan till Kent Skoglund senast 17 september 2019, kenta1497@hotmail.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 12 500 kr + moms inklusive rapportsvar

V13, 25-29 mars 2019 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 31 oktober 2019, birgittaaslund@mail.com