Kursprogram

Välkommen till våra kurser!

Utbildningsbeskrivning och studiehandledning hittar du under Utbildning.

Här hittar du alla kurser som leder till Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte har fått svar på ditt mail om kursförfrågningan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer finns under Lärare.

Med reservation för ändringar.

Kursprogrammet för 2021 är klart, se nedan!

KURSPROGRAM 2020

Basal Kroppskännedom A

Pris: 6 500 kr + moms

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom B

Pris: 7 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom C

Pris: 9 500 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom D

Pris: 10 500 kr + moms, inklusive rapportsvar

Inga poster funna

Basal Kroppskännedom E

Pris: 12 500 kr + moms inklusive rapportsvar

Inga poster funna

 

KURSPROGRAM 2021

Basal Kroppskännedom A

Pris: 7000 kr + moms

V06, 8-12 februari 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 2021-01-04, anna.sannum@gmail.com

V16, 19-23 april 2021 i Östersund. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2021-03-19, birgittaaslund@mail.com

V17, 26-30 april 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 2021-03-26, karin@kompetensgladje.se

V20, 17-21 maj 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2021-04-16, cajsa.wahlberg@icloud.com

V40, 4-8 oktober 2021 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2021-09-06, Jenny@vidafysio.se

V43, 25-29 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Lotta Melander senast 2021-09-27, lotta.melander2@gmail.com

Basal Kroppskännedom B

Pris: 8000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V16, 19-23 april 2021 i Östersund. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2021-03-19, kerstin.persson@hogsby.net

V37, 13-17 september 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 2021-08-12, karin@kompetensgladje.se

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Cajsa Wahlberg senast 2021-09-10, cajsa.wahlberg@icloud.com

V47, 22- 26 november 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 2021-08-23, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom C

Pris: 10 000 kr + moms, inklusive rapportsvar och manual

V15, 12-16 april 2021 i Lund. Externat. Hälsans Hus, Mårtenstorget 6
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2021-03-05, agyllensten@gmail.com

V34, 23-27 augusti 2021 i Lund. Externat. Hälsans hus, Mårtenstorget 6
Anmälan till Amanda Lundvik Gyllensten senast 2021-07-16, agyllensten@gmail.com

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2021-08-09, kerstin.persson@hogsby.net

V41, 11-15 oktober 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2021-08-09, birgittaaslund@mail.com

V47, 22-26 november 2021 i Norrköping. Externat.
Anmälan till Jenny Noreklint Larsson senast 2021-10-25, Jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom D

Pris: 11 000 kr + moms, inklusive rapportsvar

V12, 22-26 mars 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Birgitta Åslund senast 2020-10-30, birgittaaslund@mail.com

V15, 12-16 april 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 2020-11-02, anna.sannum@gmail.com

Basal Kroppskännedom E

Pris: 13 000 kr + moms inklusive rapportsvar

V12, 22-26 mars 2021 i Stockholm. Externat.
Anmälan till Kerstin Persson senast 2020-10-30, kerstin.persson@hogsby.net

V35, 30 augusti- 3 september 2021 i Malmö. Externat.
Anmälan till Anna Sannum Karlsson senast 2021-03-01, anna.sannum@gmail.com