Avgifter

Avgifter för kurser 2020

Moms tillkommer på alla priser.

Kursavgifter för 2021, se nedan.

Kurser i IBK:s regi:

BK A 6500 kr/deltagare

BK B 7500 kr/deltagare inklusive rapportsvar

BK C 9500 kr/deltagare inklusive rapportsvar och manual

BK D 10 500 kr/deltagare inklusive rapportsvar

BK E 12 500 kr/deltagare inklusive rapportsvar

Temakurser:

1 dag 1500 kr/deltagare

2 dagar 3000 kr/deltagare

3 dagar 4500 kr/deltagare

4 dagar 6000 kr/deltagare

5 dagar 7500 kr/deltagare

6 dagar 9000 kr/deltagare

Beställda kurser:

Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

BK A 50 000 kr

BK B 55 000 kr

BK C 62 000 kr inklusive manual

BK D 69 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen

BK E 69 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen

Temakurser 12 000 kr/dag

Avgifter för kurser 2021

Moms tillkommer på alla priser.

Kurser i IBK:s regi:

BK A 7000 kr/deltagare

BK B 8000 kr/deltagare inklusive rapportsvar

BK C 10 000 kr/deltagare inklusive rapportsvar och manual

BK D 11 000 kr/deltagare inklusive rapportsvar

BK E 13 000 kr/deltagare inklusive rapportsvar

Temakurser:

1 dag 1600 kr/deltagare

2 dagar 3200 kr/deltagare

3 dagar 4800 kr/deltagare

4 dagar 6400 kr/deltagare

5 dagar 8000 kr/deltagare

6 dagar 9600 kr/deltagare

Beställda kurser:

Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

BK A 58 000 kr

BK B 64 000 kr

BK C 66 000 kr inklusive manual

BK D 72 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen

BK E 78 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen

Temakurser 14 000 kr/dag