Avgifter

Kurser i IBK:s regi:

BK A 6500 kr + moms/deltagare

BK B 7500 kr + moms/deltagare inklusive rapportsvar

BK C 9500 kr + moms/deltagare inklusive rapportsvar och manual

BK D 10 500 kr + moms/deltagare inklusive rapportsvar

BK E 12 500 kr + moms/deltagare inklusive rapportsvar

Temakurser:

1 dag 1500 kr/deltagare

2 dagar 3000 kr/deltagare

3 dagar 4500kr/deltagare

4 dagar 6000 kr/deltagare

5 dagar 7500 kr/deltagare

6 dagar 9000 kr/deltagare

Beställda kurser:

Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

BK A 50 000 + moms

BK B 55 000 + moms

BK C 62 000+ moms inklusive manual

BK D 69 000 + moms inkl handledning på rapporter i samband med kursen

BK E 69 000 + moms inkl handledning på rapporter i samband med kursen

Temakurser 12000 + moms/dag

 

Med reservation för eventuella prisändringar.

Uppdaterad 2018-11-26