Guidade övningar i Basal Kroppskännedom

Lyssna till guidade övningar

Övningar i Basal Kroppskännedom utgår från enkla, naturliga rörelser. Regelbundet övande leder till friare andning, bättre hållning och balans och bättre förmåga till medveten närvaro. Det ger ökad hälsa, bättre kroppsmedvetenhet och bättre självkännedom.

Lyssna på övningarna här på sajten

Det finns 3 ljudfiler: liggande, sittande och stående övningar.
Idé och produktion: leg. sjukgymnaster och lärare i Basal Kroppskännedom Amanda Lundvik Gyllensten och Agneta Winberg
Röst: Agneta Winberg

Läs mer om övningarna

Om du vill läsa om övningarna finns de utförligt beskrivna i böckerna:
Levande människa – Basal Kroppskännedom för aktivitet och vila. Författare: Gertrud Roxendal och Agneta Winberg
Basal Kroppskännedom – Den levda kroppen. Författare: Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Inger Wulf. Där finns även teori och bakgrund till metoden Basal Kroppskännedom.

Övningar

Lyssna till guidade övningar
Om den stående övningen
Om den liggande övningen