Tai Chi – ett steg till

IBK har beslutat att annonsera Tai chi kurser, temakurser, i sitt kursprogram.

Basal Kroppskännedom har sina rötter i västerländska och österländska traditioner. Från öst har vi hämtat zenmeditation och Tai chi. Meditation i form av zen har på ett naturligt sätt integrerats i våra kurser. Tai chi har också alltid funnits med man kanske inte på ett lika självklart sätt.

När Jaques Dropsy började ge kurser i Sverige på -70-talet var det just meditation och Tai chi som han undervisade i. Hans förövningar till Tai chi blev sedermera det vi idag kallar för Basal Kroppskännedom.

Tai chi finns i ett antal olika former men alla delar samma principer. Dessa principer finns också tydligt i BK, principer som har ett holistiskt synsätt. Vi ser på människan som en odelbar helhet där kropp, psyke, själ påverkar varandra. Människan är också en social varelse där kontakten med andra människor hjälper till att skapa vår identitet. Vi är också en del av ett större socialt sammanhang.

Tai chi har tre tydliga inriktningar, harmoniska rörelser, ett meditativt förhållningssätt och självförsvar. Rörelser i Tai chi karaktäriseras av balans/stabilitet med en god förmåga att låta kroppen vara upprätt i olika positioner i en dynamisk stabilitet. Alla rörelser görs med god koordination, centrerade, och långsamt, mjukt och kontinuerligt – liksom ett rinnande vatten. Det meditativa förhållningssättet innebär en medveten närvaro i det vi gör samtidigt med en inre ro, en inre avspänning. Självförsvarsaspekten innebär ett medvetet förhållningssätt gentemot andra människor. Detta förhållningssätt skall vara mjukt och följsamt inte gå emot så att konflikt uppstår och inte ge upp den egna identiteten. Detta tränas i Pushhands eller Sensinghands övningar.

Tai chi befrämjar hälsa och ett harmoniskt och balanserat sätt att vara och leva. Det finns god evidens för ökad balans, styrka, rörlighet och psykisk hälsa. Tai chi passar utmärkt för alla åldrar. Eftersom rörelser utförs långsamt och under hög närvaro så är skaderisken mycket liten. Tai chi passar mycket bra för personer med muskel-och ledbesvär, för personer som lider av oro, ångest och lättare depressioner, för personer med rädsla för att falla.

IBK provar nu att som temakurser annonsera ut Tai chi kurser, se vårt kursprogram. Det kan vara olika Tai Chi stilar och med olika teman.

 

Kent, Amanda & Lena.

 

BK 7,5 hp Lunds Universitet

Det finns nu en 7,5 högskolepoängs distansutbildning i Basal Kroppskännedom på Lunds Universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper med inriktning mot att arbeta med BK och gruppens process, se annons. För att gå utbildningen i behöver du arbeta med BK men behöver inte ha terapeutisk kompetens.

Enligt beslut i IBK kan du som har terapeutisk kompetens i BK och går denna utbildning ansöka om att bli handledare i Basal Kroppskännedom för kollegor i BK-utbildningen.

För att kursen ska bli av behöver du anmäla intresse på anmälningsblanketten i bilagan, se länken.

http://www.med.lu.se/hv/utbildning/uppdragsutbildning/vaara_utbildningar

 

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress

I det senaste numret (08 2014) av vår facktidning Fysioterapi kunde vi läsa att ”var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom”. Numera är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken för sjukskrivningar. Eftersom stress också sitter i kroppen träffar vi fysioterapeuter många människor med symtom, där stress är en bakomliggande orsak.

Då är det bra att veta att vi har många metoder som hjälper vid stressrelaterad ohälsa. Med övningar i Basal Kroppskännedom hittar människor tillbaka till en friare gång och mer balanserad hållning. De får mer kontakt med andningen och deras medvetna närvaro ökar. Människor lär sig känna igen kroppens signaler och får strategier för att lugna ner ett stresspåslag.

Finns hjälp att få!

Det här vet vi som arbetar med Basal Kroppskännedom redan, men det blir så påtagligt hur verkningsfull metoden är, varje gång vi möter en patient som plötsligt inser att han/hon har förmågan i sig själv att hantera det som sker i kroppen, kroppsliga reaktioner som personen tidigare inte förstod utan i stället kände sig som offer för. Hur självkänslan växer – och stressen minskar – när han/hon hittar redskap att ta hand om stressen och återfår tilltron till sin egen förmåga.

I temakursen Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress, ingår både teori och praktik. Vi övar BK, med inriktning att motverka stress. Vi samtalar om stressteori och stresshantering och vad som kan ingå i en stresshanteringskurs.

Hälsningar Agneta Winberg

Temakurs neurologi

Vi, Lotta och Birgitta med hjälp av Kerstin, har sedan länge haft tankar på en BK kurs med tillämpning vid neurologiska skador och sjukdomar. Vi har strävat efter att deltagarna ska få större säkerhet att använda Basal Kroppskännedom kliniskt genom att göra BK övningar, dela erfarenheter, fundera över kliniska tillämpningar och få referat från vetenskapliga arbeten inom området.

Nu har äntligen idéerna förverkligats och den första temakursen med inriktning mot neurologi gick av stapeln i Östersund 25-27 november. Deltagare från Skåne i söder, Jämtland i norr och Finland i öster samlades för tre intensiva dagars övande och utvecklande av kliniska aspekter inom området.

Deltagarna har aktivt bidragit med erfarenheter och engagemang och uttrycker att de fått en större säkerhet att använda och anpassa Basal Kroppskännedom i sina verksamheter på hemmaplan. Kursen gav även oss mersmak så temakursen kommer att upprepas.

Temakurs neurologi

Hälsningar Lotta Melander, Birgitta Åslund och Kerstin Persson

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna har aktivt bidragit!