BK 7,5 hp Lunds Universitet

Det finns nu en 7,5 högskolepoängs distansutbildning i Basal Kroppskännedom på Lunds Universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper med inriktning mot att arbeta med BK och gruppens process, se annons. För att gå utbildningen i behöver du arbeta med BK men behöver inte ha terapeutisk kompetens.

Enligt beslut i IBK kan du som har terapeutisk kompetens i BK och går denna utbildning ansöka om att bli handledare i Basal Kroppskännedom för kollegor i BK-utbildningen.

För att kursen ska bli av behöver du anmäla intresse på anmälningsblanketten i bilagan, se länken.

http://www.med.lu.se/hv/utbildning/uppdragsutbildning/vaara_utbildningar

 

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress

I det senaste numret (08 2014) av vår facktidning Fysioterapi kunde vi läsa att ”var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom”. Numera är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken för sjukskrivningar. Eftersom stress också sitter i kroppen träffar vi fysioterapeuter många människor med symtom, där stress är en bakomliggande orsak.

Då är det bra att veta att vi har många metoder som hjälper vid stressrelaterad ohälsa. Med övningar i Basal Kroppskännedom hittar människor tillbaka till en friare gång och mer balanserad hållning. De får mer kontakt med andningen och deras medvetna närvaro ökar. Människor lär sig känna igen kroppens signaler och får strategier för att lugna ner ett stresspåslag.

Finns hjälp att få!

Det här vet vi som arbetar med Basal Kroppskännedom redan, men det blir så påtagligt hur verkningsfull metoden är, varje gång vi möter en patient som plötsligt inser att han/hon har förmågan i sig själv att hantera det som sker i kroppen, kroppsliga reaktioner som personen tidigare inte förstod utan i stället kände sig som offer för. Hur självkänslan växer – och stressen minskar – när han/hon hittar redskap att ta hand om stressen och återfår tilltron till sin egen förmåga.

I temakursen Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress, ingår både teori och praktik. Vi övar BK, med inriktning att motverka stress. Vi samtalar om stressteori och stresshantering och vad som kan ingå i en stresshanteringskurs.

Hälsningar Agneta Winberg

Temakurs neurologi

Vi, Lotta och Birgitta med hjälp av Kerstin, har sedan länge haft tankar på en BK kurs med tillämpning vid neurologiska skador och sjukdomar. Vi har strävat efter att deltagarna ska få större säkerhet att använda Basal Kroppskännedom kliniskt genom att göra BK övningar, dela erfarenheter, fundera över kliniska tillämpningar och få referat från vetenskapliga arbeten inom området.

Nu har äntligen idéerna förverkligats och den första temakursen med inriktning mot neurologi gick av stapeln i Östersund 25-27 november. Deltagare från Skåne i söder, Jämtland i norr och Finland i öster samlades för tre intensiva dagars övande och utvecklande av kliniska aspekter inom området.

Deltagarna har aktivt bidragit med erfarenheter och engagemang och uttrycker att de fått en större säkerhet att använda och anpassa Basal Kroppskännedom i sina verksamheter på hemmaplan. Kursen gav även oss mersmak så temakursen kommer att upprepas.

Temakurs neurologi

Hälsningar Lotta Melander, Birgitta Åslund och Kerstin Persson

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna har aktivt bidragit!

10-års jubileum

Nu är det tio år sedan fysioterapeutprogrammet i Lund införde BK A som en obligatorisk kurs till samtliga studenter under kursen ”Fysioterapi för mental hälsa och psykiatri”.

Universitet i Lund är den enda av utbildningarna till fysioterapeut som har certifierade BK-lärare som kursledare och kursen motsvarar därför den BK A som ges i IBK:s regi.

Genom åren har intresset bland studenterna ökat och kursen är nu helt integrerad i utbildningen. Studenterna rapporterar aha-upplevelser och nya insikter under kursen. De kan också överföra sina nya erfarenheter till sitt dagliga liv t.ex. träning, och har många tankar och idéer om hur man kan använda Basal Kroppskännedom i all fysioterapi.

Hälsningar Agneta Winberg

Fysioterapistudenter i Lund

Fysioterapistudenter vid Lunds Universitet

 

Kursprogram för 2015 klart

Helgen China den cheap mlb jerseys 14- 15/6 hade vi ett kreativt års- och lärarmöte i sommarvarma Malmö. B, Kursprogrammet för 2015 spikades och du hittar det under cheap jerseys rubriken kurser. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Ingrid Olsson google Nordgren wholesale mlb jerseys och Amelie Ambolt har valt att lämna IBK för att gå vidare i en annan cheap nba jerseys riktning. Vi tackar Ingrid och Amelie för ett mångårigt och lärorikt samarbete. Fortsatt lycka till!