IBK söker nya lärarkandidater

Vi behöver utöka för att möta det framtida behovet av kursutbud och söker därför dig som vill utbilda blivande BK terapeuter inom ramen för IBK´s verksamhet. IBK är en ekonomisk förening som erbjuder kurser av olika slag med utgångspunkt i Basal Kroppskännedom. Det inkluderar både steg kurserna A-E samt olika temakurser. Som lärarkandidat kommer du genomgå en utbildning till lärare genom både deltagande på de olika stegkurserna, litteraturläsning, egenövande samt slutligen en examination.

Någon av lärarna inom IBK kommer att bli din mentor som kommer att guida dig genom utbildningen. Du förväntas även närvara vid IBK´s föreningsmöten, internationella möten och där delta i diskussioner kring BK och framtida verksamhet.  Vi söker dig som har terapeutisk kompetens inom Basal Kroppskännedom med några års klinisk erfarenhet och som vill vara med att bana vägen för BK in i framtiden.

Välkommen med din intresseanmälan! Skicka den till IBK´s styrelse via ordförande Anna Sannum Karlsson, anna.sannum@gmail.com,  senast den 1 december.

Covid-19 och vårens kurser

Viktig information om vårens kurser!

Angående covid-19 och vårens BK kurser har IBK beslutat att följa regeringens rekommendation för utbildning. Vi anser att det inte går att bedriva vår utbildning på distans och kommer därför att ställa in BK kurser under mars, april och maj.

Det är en mycket ovanlig situation i vårt land och i vår värld. Precis som många av er, har vi sett fram emot att träffas, dela och lära genom våra utbildnings- och handledningsträffar. Samtidigt, för de kurser som ställs in är vår plan att genomföra dem under hösten istället. Det kommer en tid efter covid-19!

När det gäller handledning kommer respektive BK lärare att följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer. Möjligheter att hålla handledning på distans är också något som undersöks.

En personlig reflektion i dessa tider är att BK, med övande och förhållningsätt, har hjälpt mig genom livet – genom kriser och utveckling, genom glädje och sorg – och det är en hjälp även nu i denna tid av ovisshet.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK

Köpenhamn

Kommande helg, den 14-15 februari är det dags för internationella lärargruppen IATBBT att träffas i Köpenhamn. Under temat ”Therapeutic dialogue in BBAT” kommer vi att fördjupa diskussionen om samtalet vid BK och planera för kommande utbildningssatsningar. Vi vill rikta ett stort tack till er kollegor, som har bidragit med era reflektioner inför möteshelgen! Mer information kommer längre fram.

På gång

Verksamheten är i full gång efter jul- och nyårsledighet och under januari har vi flera aktiviteter inbokade.  Helgen 16-18/ 1 träffas IBK- gruppen i Malmö för årets första arbetsmöte. Under v4 håller Karin Overgaard en BKC kurs i Göteborg. Huvudsakligt fokus under kursen är  skattningsskalan, BAS MQ-E.  Agneta Winberg håller en temakurs, BK med tillämpning vid stress, i Växjö under v4.

Lärarkandidat i Turkiet

Jag vill berätta att IBK nu har den andra internationella lärarkandidaten. Den första var en svenska bosatt i Schweiz. Hon etablerade BK i Schweiz och vi har nu fler lärare och lärarkandidater i Schweiz och Österrike.

Den nya lärarkandidaten heter Hamiyet Yuce och kommer från Turkiet. Hon har gått sin BK utbildning i Sverige och en del av er har träffat henne på olika kurser. Hon kommer tillsammans med sin handledare att introducera BK för turkiska fysioterapeuter.  Vi önskar henne välkommen som blivande BK lärare och hoppas att BK blir stort även i Turkiet!

Hälsningar Amanda Lundvik Gyllensten